นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นครโฮจิมินห์

ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ – ที่มา: Apa Digital AG

ข้อมูลเมือง

          นครโฮจิมินห์ หรือ Thanh Pho Ho Chi Minh ในภาษาเวียดนาม ตั้งแต่ปี 1976 ไซง่อน ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม เมืองถูกตั้งอยู่บริเวณไล โจว พิกัดที่ตั้ง 10° 45' 45.4392'' เหนือ และ 106° 39' 36.6192'' ตะวันออก นครโฮจิมินห์ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำไซง่อน ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โดยมีระยะทางห่างจากทะเลจีนใต้ ประมาณ 580 กิโลเมตร นครโฮจิมินห์มีพื้นที่ทั้งหมด 2,061 ตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนประขากรโดยประมาณทั้งหมด 8,371,000 คน ในปี 2019 ครึ่งนึงของผู้พักอาศัยใน โฮจิมินห์นับถือศาสนาพุทธ ในขณะที่ 34% ไม่นับถือศาสนาใดๆ 12% นับถือโรมันคาทอลิก และ 4% นับถือศาสนาอื่น ได้แก่ ศาสนาฮินดู ลัทธิฮหว่าหาว ศาสนาอิสลาม ฯลฯ

แม่น้ำไซง่อน- ที่มา: Fiveprime

แผนที่ทั้ง 24 เขต ของนครโฮจิมินห์ พร้อมเขตรักษาที่ 1 และเขตรักษาที่ 2 (กำหนดโดยจุดดาว) (ที่มา: Van Buuren and Potting, 2011).

นครโฮจิมินห์ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ,การเงิน,การค้า,เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์, ระบบสาธารณสุข และการท่องเที่ยวของประเทศ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่และท่าเรือทางตอนใต้ของเวียดนามตั้งอยู่บริเวณนครโฮจิมินห์ หรือจังหวัดโดยรอบ ทั้งนี้นครโฮจิมินห์ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าของประเทศ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานครโฮจิมินห์มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของประชากร และการคงอยู่ของสังคมและสถาบันทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องประดับ,อุปกรณ์รองเท้า,พลาสติก,อาหาร,ไฟฟ้า,ยานพาหนะ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์,ยางรถยนต์,อุปกรณ์กลไก,การเย็บปักถักร้อย,ไม้ไผ่และหวาย,เครื่องเคลือบ และการท่องเที่ยว

ไม้ไผ่และหวาย – ที่มา: Saigon Exhibition and Convention Center

ภูมิอากาศโดยเฉลี่ยของนครโฮจิมินห์ 

อุณหภูมิสูงสุด : 35 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     22 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 29 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   78 %
หยาดน้ำฟ้า:  46.0 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 551.9 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:  23 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 10 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1010 mbar
ทัศนวิสัย   10 km

 

 

 

เขตเวลา: 

นครโฮจิมินห์, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (GMT+7)       

สกุลเงิน: ดงเวียดนาม (VND)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +84 28
สนามบิน:

ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต (IATA: SGN, ICAO: VVTS)

แหล่งที่มา: 

- Integrated Information Network on Internet of HCM City. 2019.About Ho Chi Minh City [Online]. [17 May 2019]. Available

from: https://hochiminhcity.gov.vn/

 

- Global Research Conference. 2018. Ho Chi Minh City, Vietnam. [Online]. [16 May 2019]. Available from: https://glosearch.org/introduction-ho-chi-minh-city/

 

- Vietnam Climate Adaptation PartnerShip (VCAPS)-consortium. 2013. Climate Adaptation Strategy Ho Chi Minh City. [Online]. [16 May 2019]. Available from: http://www.vcaps.org/assets/uploads/files/HCMC_ClimateAdaptationStrategy_webversie.pdf

 

- United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January2019]. Available from: https://www.un.org

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com

 

สถานที่สำคัญ

โรงอุปรากรเทศบาลเมืองไซง่อน (โรงอุปรากรไซง่อน)
- ที่มา: Efired / Shutterstock

อุโมงค์กู๋จี๋ ในเขตชนบทกู๋จี๋ ที่มา:  Kapook

พิพิทธภัณฑ์นครโฮจิมินห์ เขต 1- ที่มา: Thoai/ Shutterstock

อาคารไบเทกซ์โก - ที่มา: Kun Su/ Travelwithkun

ถนชานมไข่มุก – ที่มา: Kun Su/ Travelwithkun

ไปรษณีย์กลางไซง่อน – ที่มา: Kun Su/ Travelwithkun

     

มหาวิหารนอเทรอดาม มหาวิหารไซง่อน- ที่มา:  Kun Su/ Travelwithkun

เจดีย์จักรพรรดิหยก (Jade Emperor Pagoda) – ที่มา: Vietnam Travel Guide  วัดเถียน เฮ่า (Thien Hau Temple) - ที่มา: tanleimages/ Shutterstock
     

สะพานแสงดาว (สะพานอันเซา) – ที่มา: MINHTUAN/ Shutterstock

   

คาเฟ่อพาร์ทเม้นท์ – ที่มา: Kun Su/ Travelwithkun

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

วันที่ 3 เมษายน 2558, ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายเลหว่าง เกวิน ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ ร่วมลงนามความตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ชื่อผู้นำ:           นาย เหงียน ทัน พอง (Nguyen Thanh Phong,)
                      ประธานคณะกรรมาการประชาชนนครโฮจิมินห์ (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

เว็บไซต์:          https://eng.hochiminhcity.gov.vn/

ดาวน์โหลด:    Agreement on Establishment of Friendly Relations 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 10 - 11 กันยายน 2556 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัฒน์ ) เข้าร่วมงาน The 2nd Lower Mekong Tourism Cities Mayor Summit 2013. นครโฮจิมินห์  
2 3 เมษายน 2558 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัฒน์ ) เดินทางเยือนนครโฮจิมินห์ เข้าพบนายเลหว่าง
เกวิน ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ เพื่อลงนามความตกลงความสัมพันธ์เมืองฉันมิตรระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นครโฮจิมินห์  
3

4 - 6 สิงหาคม2559

นายกเทศมนตรีนครโฮจิมินห์ เยือนกรุงเทพมหานครเพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนามและร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัด เถื่อ เทียน เว้          กรุงเทพมหานคร  
4

8 - 10 กันยายน 2559

ตัวแทนการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร นำโดยนายกริช เกียรติพนชาติ รองสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน The 12th International Travel Expo in Ho Chi Minh City. นครโฮจิมินห์  
5

12 - 16 มีนาคม 2561

ผู้แทนจากนครโฮจิมินห์ ได้แก่ Ms. Nguyen Thi Tuyen (Division of Political and Economic Affairs, Department of External Relations) เข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) กรุงเทพมหานคร  
6

27 สิงหาคม 2561

ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาแห่งชาติประจำนครโฮจิมินห์ เขต 2 เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) และได้มีการนำเสนอผลงานในหัวข้อ “การพัฒนาความเป็นผู้นำ” โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
7

6 กันยายน 2561

ตัวแทนด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน The 14th International Travel Expo in Ho Chi Minh. กรุงเทพมหานคร  
8

27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม
2562

คณะผู้แทนจากนครโฮจิมินห์ นำโดยนาย Tran Phuoc Anh รองผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมงานงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง (2019 Sister Cities Week)   กรุงเทพมหานคร  

     ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา