กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กรุงพนมเปญ

พระอาทิตย์ตกดินในกรุงพนมเปญ- ภาพโดย Dmitry A. Mottl

ข้อมูลเมือง

กรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีมีขนาดใหญ่ที่สุดของราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นศูนย์กลางของความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ มรดกทางวัฒนธรรม และการทูตของประเทศ มีพื้นที่กว้าง 678.5 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนกลางของประเทศที่จุดบรรจบกันของแม่น้ำบาสัก แม่น้ำโตนเลสาบ และแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำทั้งสามสายนี้เป็นแหล่งน้ำจืดและระบบนิเวศที่สำคัญของเมือง กรุงพนมเปญมีจำนวนประชากรประมาณ 2,352,680 (UNdata พ.ศ. 2567)

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของกรุงพนมเปญ ได้แก่ สิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า นอกจากนี้กรุงพนมเปญยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญของประเทศและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกทั้งมีสถานที่ราชการจำนวนมากตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ

ร้านเสื้อผ้าในกรุงพนมเปญ- ภาพโดย IndochinaCharm Travel

โรงงานทำรองเท้าในกรุงพนมเปญ- ภาพโดย AFP

ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศและภูมิอากาศรายปีในกรุงพนมเปญ

อุณหภูมิสูงสุด: 35 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด:     22 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย: 29 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์:   68 %
หยาดน้ำฟ้า:  134.9 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 1618.5 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:  22 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 11 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1010 mbar
ทัศนวิสัย   10 km

 

 

 

เขตเวลา: 
กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา (GMT+7)
สกุลเงิน:
เรียล (‎KHR)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ:
+ 855 23
สนามบิน:
ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ (IATA: PNH, ICAO: VDPP)    
 แหล่งข้อมูล:
- United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January 2019]. Available from: https://www.un.org/
 
- Phnom Penh Capital Hall. 2019. [Online]. [7 May 2019]. Available from: http://phnompenh.gov.kh/
 
- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com/
 
- The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. 2017. คู่มือการค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา (Trade and Investment Guidebook Cambodia). [Online]. [10 May 2019]. Available from: https://www.sme.go.th/upload/mod_download/คู่มือ%20Cambodia- 20171101164552.pdf
 
- Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan. 2011. Map 12 Administrative Areas in Phnom Penh Municipality by District and Commune. [Online]. [10 May 2019]. Available from:https://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/12com_11.pdf

 

สถานที่สำคัญ:

ตลาดกลาง (Phsar Thmey) ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมือง - ภาพโดย E-architect
อนุสาวรีย์เอกราช - ภาพโดย Lonely Planet
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ – ภาพโดย Culture Trip

ทุ่งสังหาร “เจืองแอ็ก” - ภาพโดย The Killing Fields Museum of Cambodia
 พระราชวังหลวง - ภาพโดย Culture Trip
วัดพนม หรือวัดพนมโฎนปึญ  - ภาพโดย Viator

ตลาดไนท์มาร์เก็ตกรุงพนมเปญ - ภาพโดย Tripadvisor
ตลาดรัสเซีย (Toul Tom Poung) - ภาพโดย Cambodia Asia Life
ท่าเรือสีสุวัตถิ์ - ภาพโดย Marissa Carruthers/ Culture Trip

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง:                

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายแกบ จุติมา ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญลงนามข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างกรุงพนมเปญ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กับกรุงเทพมหานคร แห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ณ กรุงพนมเปญ

ชื่อผู้นำ:          Khuong Sreng ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2567)

เว็บไซต์:          http://phnompenh.gov.kh/

Download:    Agreement on The Establishment of Sister-City (Eng-Khmer) และ Agreement on the Establishment of Sister-City (Thai)

 

 ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
สถานที่
          ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1
4 มกราคม 2556
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ลงนามข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงพนมเปญ ณ กรุงพนมเปญ
กรุงพนมเปญ
 
2
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมการประชุม SOM Lower Mekong Tourism City Mayor Summit
กรุงเทพมหานคร
 
3
24 กุมภาพันธ์ 2559
Ms. Khema Khon ผู้แทนจากกรุงพนมเปญเข้าหารือกับกองการต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงพนมเปญ ตามกรอบความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและโครงการที่จะทำร่วมกันในอนาคต
กรุงเทพมหานคร
 
4
9 - 11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนและยุวทูตด้านการท่องเที่ยว เครือข่ายเมือง Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit
กรุงพนมเปญ
 
5
21 - 23 ธันวาคม 2559
นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ครั้งที่ 4 เพื่อประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
กรุงพนมเปญ
 
6
12 - 16 มีนาคม 2561
Ms. Phan Sopheaknita และ Ms. Khema Khon ผู้แทนกรุงพนมเปญเข้าร่วมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation)
กรุงเทพมหานคร
 
7
22 - 24 เมษายน 2562
ผู้แทนกรุงพนมเปญเข้าร่วมการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting: SOM)
กรุงเทพมหานคร
 
8
26 - 28 มิถุนายน 2562
นายนูออน ภารัต รองผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญเข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 (the 7th Meeting of Governors/ Mayors of ASEAN Capitals 2019: MGMAC 2019) “การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
กรุงเทพมหานคร
https://iao.bangkok.go.th/content-detail/27139
9
11 ตุลาคม 2565
นายควง เซร็ง ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ พร้อมคณะจากกรุงพนมเปญและสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
10
1 - 2 ธันวาคม 2565
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน the ASEAN Mayors’ Forum (AMF 2022) และ the Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC 2022)
กรุงพนมเปญ
 

ข้อมูล ณ มกราคม 2567

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา