กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

แม่น้ำมอสโก ภาพโดย https://www.trip.com/travel-guide/moscow/

 

 

ข้อมูลเมือง

กรุงมอสโก เป็นเมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งอยู่ที่ละติจูด 55°45' องศาเหนือ ลองติจูด 37°37' องศาตะวันออก ริมฝั่งแม่น้ำมอสโก (ยาว 503 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำโอก้า มีพื้นที่ 2,511 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 12,476,000  คน (ข้อมูล ณ ปี 2562) คิดเป็นประมาณหนึ่งในสิบของประชากรทั้งประเทศ กรุงมอสโกก่อตั้งขึ้นในฐานะเมืองหลวงของประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1480 และแม้ว่าในช่วงปี ค.ศ. 1712 จะลดความสำคัญลงเนื่องจากรัสเซียได้ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กรุงมอสโกก็ยังคงพัฒนาและมีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ โดยหลังจากการปฏิวัติรัสเซียในปี ค.ศ 1917 ก็มีการย้ายเมืองหลวงกลับมายังกรุงมอสโก และกรุงมอสโกก็เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการเมือง การปกครอง การคลัง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างมั่นคงตราบจนปัจจุบัน

แผนที่กรุงมอสโก ภาพโดย Map data@2019 Google

ภูมิอากาศ

          กรุงมอสโกมีสภาพอากาศโดยรวมแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป โดยอากาศไม่หนาวจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป แต่ต่อมามีความแปรปรวนด้านภูมิอากาศอยู่บ่อยครั้ง เช่น หิมะละลายในเดือนธันวาคม อากาศเย็นและมีฝนตกในฤดูร้อน เป็นต้น

ฤดูกาลต่าง ๆ

- ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ผลิของกรุงมอสโกเริ่มต้นประมาณเดือนมีนาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าศูนย์องศา (32 องศาฟาเรนไฮต์) เล็กน้อยและและหิมะเริ่มละลาย

 

 

 

กรุงมอสโกในฤดูใบไม้ผลิ ภาพโดย https://seasonsyear.com

   

- ฤดูร้อน

ฤดูร้อนในกรุงมอสโกเริ่มต้นประมาณเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกันยายน โดยเดือนกรกฎาคมถือว่ามีอากาศร้อนที่สุดที่ประมาณ 33 องศาเซลเซียส (91 องศา ฟาเรนไฮต์) ในช่วงกลางวันและอยู่ที่ประมาณ 17 องศาเซลเซียส (63 องศาฟาเรนไฮต์) และเกิดฝนตกในบางโอกาส

 

 

 

กรุงมอสโกในฤดูร้อน ภาพโดย https://seasonsyear.com

 

- ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูใบไม้ร่วงในกรุงมอสโกมีอุณหภูมิที่หลากหลายโดยช่วงเดือนกันยายนและต้นต้นเดือนตุลาคมมีอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์) และมีฝนตกบ้างแต่ไม่มากนัก ส่วนในเดือนตุลาคมอากาศหนาวชื้นและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน

 

 

 

กรุงมอสโกในฤดูใบไม้ร่วง ภาพโดย https://seasonsyear.com

 

- ฤดูหนาว  

อากาศในฤดูหนาวของกรุงมอสโกมีลักษณะหนาวจัดและหิมะตก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ –5 ถึง -20 องศาเซลเซียส (23 ถึง -4 องศาฟาเรนไฮต์) ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์มักได้รับผลกระทบจากพายุอาร์กติกหรือไซบีเรีย ทำให้อุณหภูมิลดลงอยู่ที่ประมาณ -10 ถึง -25 องศาเซลเซียส (14 ถึง -13 องศาฟาเรนไฮต์) และอาจมีหิมะตกหนักถึง 700 มิลลิเมตร (27.5 นิ้ว)

 

 

กรุงมอสโกในฤดูหนาว ภาพโดย https://seasonsyear.com

 

ภูมิอากาศโดยเฉลี่ยของกรุงมอสโก

อุณหภูมิสูงสุด :   °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :       °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย :   °C 
ความชื้นสัมพัทธ์     %
หยาดน้ำฟ้า:    mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี:   mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:    °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย:   km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี:   mbar
ทัศนวิสัย     km

 

 

 

เขตเวลา: 

กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย (GMT+3)   

สกุลเงิน: รูเบิลรัสเซีย
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +7 495, +7 499 (digital network)
สนามบิน:

- ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว (IATA: DME, ICAO: UUDD)

 

- ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว (IATA: SVO, ICAO: UUEE)

 

- ท่าอากาศยานนานาชาตินูโคโว (IATA: VKO, ICAO: UUWW)

 

- ท่าอากาศยานนานาชาติชูคอฟสกี้ (IATA: ZIA, ICAO: UUBW)

 แหล่งข้อมูล :

- Jasmin K., W. 2007. New York Post. [Online]. [22 February 2019]. Available from: https://nypost.com

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [1 February 2019]. Available from: https://www.timeanddate.com

 

- United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January 2019]. Available from: http://www.un.org

 

- Seasons in Moscow. [Online]. [7 May 2021]. Available from: https://seasonsyear.com/Russia/Moscow

 

สถานที่สำคัญ

จัตุรัสแดง ภาพโดย https://lidenz.ru/red-square-heart-moscow/

มหาวิหารเซนต์บาเซิล ภาพโดย https://russiau.com

ห้างสรรพสินค้ากุม ภาพโดยhttps://www.worldtourcenter.com

 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ ภาพโดย https://www.pinterest.com

 

สวนสาธารณะกอรี่ ภาพโดย https://www.pinterest.com

 

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

- เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2540 นายยูริ ลูชคอฟ นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก และนายพิจิตร รัตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามพิธีสารว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซียและกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ณ กรุงมอสโก

- เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายเซอร์เกย์ เชเรมิน ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกและหัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการต่างประเทศกรุงมอสโกได้ลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือปี พ.ศ. 2558 – 2560 ระหว่างกรุงเทพ-มหานคร ราชอาณาจักรไทยและกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ณ กรุงเทพมหานคร

- เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายเซอร์เกย์ เชเรมิน ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกและหัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการต่างประเทศกรุงมอสโกได้ลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือปี พ.ศ. 2561 – 2563 ระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทยและกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ณ กรุงเทพมหานคร

 

ผู้นำ :               นายเซอร์เกย์ ซอบยานิน นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก (ข้อมูล ณ ปี 2564)

เว็บไซต์ :          www.mos.ru/en

ดาวน์โหลด :      บันทึกความตกลงความร่วมมือ, Memorandum Of Agreement RusProgramme of Cooperation 2015-2017,  Programme of Cooperation 2018-2020 

 

 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1

19 มกราคม 2542

นายอนาตอลี พี. อเล็กซานดรอฟ หัวหน้าแผนกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกรุงมอสโกเข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกเพื่อรายงานเกี่ยวกับความตกลงด้านวัฒนธรรม กีฬาและการก่อสร้างกับกรุงเทพมหานคร

กรุงมอสโก

 
2

3 – 7 มิถุนายน 2543

 คณะผู้บริหารกทม.เดินทางเยือนกรุงมอสโกเพื่อหารือเตรียมการจัดงาน Bangkok Days in Moscow.

กรุงมอสโก

 
 
3

20 – 25 สิงหาคม 2543

 นางธารินทร์ สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กทม. จำนวน 50 คนเข้าร่วมงาน Bangkok Days in Moscow 

กรุงมอสโก

 
4

26 – 29 ตุลาคม 2543

 คณะกรุงมอสโกเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อหารือกับคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครในการเตรียมการจัดงาน Moscow Days in Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 
 
5

5 – 6 ธันวาคม 2543

 นายวาเลอรี ชานเซฟ รองนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกพร้อมคณะนักแสดงและเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คน เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมแสดงในงาน Moscow Days in Bangkok.

กรุงเทพมหานคร

 
 
6

20 – 21 เมษายน 2545

นายวาเลอรี ชานเซฟ รองนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมงาน Sister City Week และงานฉลอง 220 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

กรุงเทพมหานคร

 
7

26 พฤษภาคม 2546

 
 นายสหัส บัณฑิตกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ-มหานครเดินทางเยือนกรุงมอสโกเพื่อกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องหลังจากการเข้าร่วมประชุมที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโอซิฟ ออร์ดโซนิคิดซ์รองนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก

กรุงมอสโก

 
 
8

12 – 14 กรกฎาคม 2546

 นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้แทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมงาน Scientific Exhibition (ESI 2003) พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเพื่อหารือในประเด็นด้านการท่องเที่ยว

กรุงมอสโก

 
 

24 – 26 กุมภาพันธ์ 2548

 
 นายวาเลอรี ชานเซฟ รองนายกเทศมนตรี กรุงมอสโกและคณะเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขอรับเสียงสนับสนุนให้กรุงมอสโกได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 

กรุงเทพมหานคร

 
 
10

23 – 31 มีนาคม 2554

นักศึกษาจากมอสโก 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2011 กรุงเทพมหานคร  
11

12 – 18 กันยายน 2557

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักแสดงเยือนกรุงมอสโกเพื่อเข้าร่วมงาน Spotlight on Thailand in Russia 2014 และเข้าเยี่ยมคารวะ นายเซอร์เกย์ เชเรมิน ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก

กรุงมอสโก  
12

11 – 13 ธันวาคม 2557

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม Moscow Urban Forum ครั้งที่ 4

กรุงมอสโก

 
 
 13  

18 – 25 มิถุนายน 2558

เยาวชนมอสโกและผู้แทนรวม 3 คน เข้าร่วมโครงการ BSCYP 2015 

กรุงเทพมหานคร

 
 
14  30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558  คณะผู้แทนกรุงมอสโก นำโดยนายเซอร์เกย์ เชเรมิน ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนางผุสดี ตามไท รองผู้ว่า-ราชการกรุงเทพมหานครและลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือปี พ.ศ. 2558 – 2560  

กรุงเทพมหานคร

 
 
 15

27 – 28 พฤศจิกายน 2559

 
 คณะผู้แทนกรุงมอสโก เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อจัดกิจกรรม ได้แก่ การแสดงดนตรีแจ๊สเพื่อถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประชุมธุรกิจมอสโก – กรุงเทพมหานคร และนิทรรศการภาพถ่าย  กรุงเทพมหานคร   
16  23 – 29 สิงหาคม 2560 นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะเข้าร่วมการจัดงาน Days of Bangkok in Moscow 

กรุงมอสโก

 
 
17

12 – 16 ธันวาคม 2560

คณะผู้แทนกรุงมอสโก นำโดย นายเซอร์เกย์ เชเรมิน ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกและหัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการต่างประเทศกรุงมอสโกเดินทางเข้าร่วมงาน Days of Moscow in Bangkok เยี่ยมคารวะ นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563

กรุงเทพมหานคร

 
18

12 – 16 มีนาคม 2561

ผู้แทนกรุงมอสโกเข้าร่วมงานสัมมนา Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation กรุงเทพมหานคร  
19

4 – 6 เมษายน 2562

ผู้แทนกรุงมอสโกเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อจัดการประชุมหัวข้อ “Moscow - Bangkok: Cooperation in the Field of Urban Governance” พร้อมดูงานด้านการแพทย์(ผ่าตัดส่องกล้อง) และด้านสิ่งแวดล้อม (การตรวจวัดคุณภาพอากาศ)

กรุงเทพมหานคร

 
20

4 – 7 กรกฎาคม 2562

นายสกลธี ภัทธิยะกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม Moscow Urban Forum ครั้งที่ 9

กรุงมอสโก

 
21

24 สิงหาคม 2563

ผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงมอสโกเพื่อหารือการดำเนินความร่วมมือในอนาคตและนำเสนอสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   -  
 22 17 มีนาคม 2564 ร้อยตำรวจเอกพงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมและนำเสนอข้อมูลในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพหัวข้อ “โรคโควิด 19 กับเศรษฐกิจ เมืองในยุคที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายระดับโลกครั้งใหม่ ซึ่งกรุงมอสโกเป็นเจ้าภาพ  -  

 

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา