กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

จาการ์ตา

ข้อมูลเมือง

กรุงจาการ์ตา เป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2562 กรุงจาการ์ตามีประชากรจำนวน 10,639,000 คน (ข้อมูลจากสหประชาชาติ) กรุงจาการ์ตาตั้งอยู่บนเกาะชวาฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณปากแม่น้ำ Ciliwung ในอ่าวจาการ์ตาซึ่งเป็นทางเข้าของทะเลชวากรุงจาการ์ตามีขนาดพื้นที่รวม 661.5 ตารางกิโลเมตร กรุงจาการ์ตาประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ บริเวณเมืองเก่าทางตอนเหนือซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเมืองดัตช์ บริเวณใจกลางกรุงจาการ์ตาซึ่งมีอาคารสูงจำนวนมาก และบริเวณชานเมืองมีที่อยู่อาศัยสวนที่ทันสมัยทางตอนใต้ของเมือง

กรุงจาการ์ตาเป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้าการ อุตสาหกรรม และการขนส่งของประเทศอินโดนีเซีย Tanjungpriok คือท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตาซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการจัดการนำเข้าและส่งออกของประเทศ การส่งออกของเมืองที่สำคัญประกอบด้วยผลิตภัณฑ์การเกษตร ป่าไม้ และเหมืองแร่

แผนที่

เมื่อปี 2162 ชาวดัตช์ได้ก่อตั้งขึ้นป้อมปราการบาตาเวียใกล้ กับชุมชนชาวชวาในกรุงจาการ์ตา ส่งผลให้พวกเขาได้ขับไล่ชาวอังกฤษและคนพื้นเมือง บาตาเวียได้กลายเป็นสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ดัตช์อีสต์อินเดีย และเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในศตวรรษที่ 17 บาตาเวียได้รับความสำคัญลดลงในศตวรรษที่ 18 หลังจากการกบฏต่อชาวดัตช์ แต่หลังจากนั้นในบาตาเวียกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยการแนะนำการเพาะปลูกในศตวรรษที่ 19 ตั้งแต่ปี 2354 ถึง 2357 กรุงจาการ์ตาเป็นศูนย์กลางของการปกครองของอังกฤษในชวา บาตาเวียถูกเปลี่ยนชื่อเป็นจาการ์ตาในเดือนธันวาคม 2492 และได้ประกาศเมืองหลวงของของประเทศอินโดนีเซียหลังจากประกาศเอกราช

สภาพภูมิอากาศตลอดทั้งปีและค่าเฉลี่ยสภาพอากาศในกรุงจาการ์ตา

อุณหภูมิสูงสุด : 34 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     25 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 29 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   73 %
หยาดน้ำฟ้า:  98.2 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 1178.5 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:  23 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 5 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1010 mbar
ทัศนวิสัย   7 km

 

 

 

เขตเวลา: 

จาการ์ตา อินโดนีเซีย (GMT+7)

สกุลเงิน: รูเปียห์ (อินโดนีเซีย))
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ:

+62 21

สนามบิน:
-ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โนฮัตตา

- ท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิม เปอร์ดานากุสุมา   

แหล่งที่มา: 

-The columbia encyclopedia, 6th ed. 2016. Encyclopediacom.[Online]. [21 February 2019]. Available from:                                                  https://www.encyclopedia.com

 

- United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January2019]. Available from: http://www.un.org

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com

 

สถานที่สำคัญ

พิพิธภัณฑ์สัตว์ป่า – โดย AllIndonesiatourism

ตามัน มินิ อินโดนีเซีย อินดะฮ์– โดย AllIndonesiatourism

พิพิธภัณฑ์กีฬา – โดย AllIndonesiatourism

พิพิธภัณฑ์กีฬา– โดย AllIndonesiatourism

อนุสาวรีย์แห่งชาติ – โดย Google

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ – โดย กระทรวงการท่องเที่ยว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

     

สวนสัตว์รากูนัน – โดย Bisnis Indonesia

 

มัสยิดอิสติกลัล – โดย กระทรวงการท่องเที่ยว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

- วันที่ 21 มกราคม 2545 นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และพลโท สุติโยโส ผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตา ได้ร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และนาย Ratiyono ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงจาการ์ตา ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเฉพาะทางด้านการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ชื่อผู้นำ:                  นาย Anies Baswedan ผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตา (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

เว็บไซต์:                  https://jakarta.go.id

ดาวน์โหลด :             Memorandum of understanding , Letter of Intent

 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 22 เมษายน 2542 เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงจาการ์ตา เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตา และหารือถึงความเป็นไปได้ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองกับกรุงเทพมหานคร กรุงจาการ์ตา  
2

3 - 6 ตุลาคม 2543

พลโทสุติโยโส ผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตา เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร และร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (LOI) กับ นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและศึกษาดูงานเรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรการป้องกันน้ำท่วมและการบำบัดน้ำเสีย กรุงเทพมหานคร  
3

19 - 21 มกราคม 2545

นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงจาการ์ตาเพื่อลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา  
4

21 มีนาคม 2545

นายโรเบิตร์ต พี ศิลาลาฮี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งกรุงจาการ์ตาเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารือในการจัดส่งนักแสดงมาร่วมงานฉลอง 220 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร  
5

20 - 25 เมษายน 2545

นาย ฟาอุตซี อัลวี ยาซิน รองผู้ว่าการกรุง จาการ์ตาพร้อมคณะข้าราชการเดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและร่วมงานฉลองราชธานี ครบรอบ 220 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร  
6

10 - 12 พฤศจิกายน 2545

คณะศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายในจำนวน 4 คนจากกรุงจาการ์ตาศึกษาดูงาน และฟังบรรยายสรุปกระบวนการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
7

15 - 19 ตุลาคม 2546

คณะศึกษาดูงานจากกรุงจาการ์ตาขอศึกษาดูงาน และฟังบรรยายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพมหานคร  
8

มิถุนายน 2547

กรุงเทพมหานครส่งคณะนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน Jakarta Sister City Basketball Tournament 2004 กรุงจาการ์ตา  
9

29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2547

คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Local Assets Management กรุงจาการ์ตา  
10

21 - 24 พฤศจิกายน 2547

นางเพ็ญศรี พิชัยสนิท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะฯ เข้าร่วมการประชุม the 4th Asian Network of Major Cities

กรุงจาการ์ตา  
11

30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2547

พลโทสุติโยโส ผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา พร้อมคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุม 6th Asian Pacific City Summit

กรุงเทพมหานคร  
12

10 - 19 มิถุนายน 2548

กรุงเทพมหานครส่งคณะนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน Jakarta Sister City Basketball Tournament 2005

กรุงจาการ์ตา  
13

18 - 20 ธันวาคม 2548

Mr. Yudhi Hermawan ข้าราชการจากสำนักงานความร่วมมือระหว่างเทศบาล กรุงจาการ์ตาเดินทางมาร่วมหารือในเรื่องโครงการความร่วมมือตามข้อตกลงสถาปนาบ้านพี่เมืองน้อง ฯ

กรุงเทพมหานคร  
14

มิถุนายน 2549

กรุงเทพมหานครส่งคณะนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน Jakarta Sister City Basketball Tournament 2006

กรุงจาการ์ตา  
15

23 - 29 สิงหาคม 2549

กรุงจาการ์ตาส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน Bangkok International Children’s Games 2006.

กรุงเทพมหานคร  
16

9 - 16 มิถุนายน 2550

กรุงเทพมหานครส่งคณะนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน Jakarta Sister City Basketball Tournament 2007

กรุงจาการ์ตา  
17

27 กรกฎาคม – 1สิงหาคม 2551

กรุงจาการ์ตาส่งเจ้าหน้าที่และกิจกรรมเข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Week

กรุงเทพมหานคร  
18

23 – 31 มีนาคม 2552

กรุงจาการ์ตาส่งนักศึกษา 4 คน เจ้าหน้าที่  1 คน เข้าร่วม Bangkok Sister City Youth Program 2009

กรุงเทพมหานคร  
19

22 ธันวาคม 2552

ผู้แทนสำนักการขนส่งกรุงจาการ์ตา เดินทางเยือนกทม. เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการที่จอดรถยนต์ของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้เดินทางแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาดูงานระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองเมือง

กรุงเทพมหานคร  
20

1 – 7 กรกฎาคม 2553

ผู้แทนกรุงจาการ์ตาจำนวน 4 คน เข้าร่วม Bangkok Sister City Youth Program 2010

กรุงเทพมหานคร  
21

14 – 21 กันยายน 2553

กรุงจาการ์ตาส่งผู้แทนจำนวน 5 คน เข้าร่วม Bangkok Sister City Week 2010

กรุงเทพมหานคร  
22

27 – 30 ตุลาคม 2553

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะเข้าร่วม the 1st ASEM Meeting for Governors and

กรุงจาการ์ตา  
23

23 – 31 มีนาคม 2554

กรุงเทพมหานครส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2011

กรุงเทพมหานคร  
24

6 – 13 กุมภาพันธ์ 2555

รองผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาและคณะเข้าร่วม Bangkok Sister Cities Week 2012

กรุงเทพมหานคร  
25

29 มีนาคม – 5 เมษายน 2555

ผู้แทนกรุงจาการ์ตาเข้าร่วม Bangkok Sister City Youth Program 2012

กรุงเทพมหานคร  
26

17 - 24 มิถุนายน 2556

ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน Jakarta Anniversary Volleyball Tournament 2013

กรุงจาการ์ตา  
27

18 - 19 กันยายน 2556

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมthe First Meeting of the Governors/ Mayors of the Capitals of ASEAN 2013: "ASEAN Goes Local: Contributing to the ASEAN

กรุงจาการ์ตา  
28

25 - 29 สิงหาคม 2557

ผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คน (นักศึกษามหาวิทยาลัย: ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เข้าร่วม Jakarta Int'l Youth Program 2014

กรุงจาการ์ตา  
29

29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558

นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เข้าร่วมการแข่งขัน Jakarta International 10K

กรุงจาการ์ตา  
30

22 - 24 มีนาคม 2560

 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางรัก และสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย เข้าร่วมการประชุม the Southeast Asia Toilet (SEAT) Conference กรุงจาการ์ตา  http://iad.bangkok.go.th/th/node/2844 
31

5 - 9 พฤศจิกายน 2560

คณะผู้แทนกรุงจาการ์ตาและสภากรุงจาการ์ตาร่วมหารือความร่วมมือระหว่างสองเมือง กรุงเทพมหานคร  
32

12 - 16 มีนาคม 2561

นางสาว Melissa Aesthetica, เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค กลุ่มงานความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง สำนักงานการต่างประเทศเข้าร่วม Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation กรุงเทพมหานคร  
33

18 - 23 พฤศจิกายน 2561

นักกีฬาเยาวชนตัวแทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 คน และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจำนวน 1 คน เข้าร่วมการแข่งขัน the Jakarta Badminton Sister City Tournament 2018 กรุงจาการ์ตา  
34

27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม
2561

ผู้แทนกรุงจาการ์ตานำโดยนาย Ratiyono  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มนักแสดงเข้าร่วมงาน Sister Cities Week 2019 ในโอกาสนี้ผู้แทนสั่งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเฉพาะทางด้านการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงเทพมหานคร  

 

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564 

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา