นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

นครกวางโจว

© 1998-2018 China Highlights – Discovery Your Way!

ข้อมูลเมือง

               กวางโจว (Guangzhou) มีชื่อเดิมว่า “ชู่ถิง (Chu Ting)” และต่อมาเมื่อ 214 ปีก่อนคริสตศักราช ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ปันหยู (Panyu)” จนกระทั่ง ค.ศ. 226 การปกครองในยุคจักรพรรดิจิ๋นซี (Emperor Qin Shihuang) มีความเข้มแข็งขึ้น จึงได้แบ่งภูมิภาคเจียวโจว (Jiaozhou) ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เจียวโจวและกวางโจว โดยมีที่ว่าการตั้งอยู่ที่กวางซิน (Guangxin) ดังนั้น ที่มาของชื่อกวางโจวจึงมาจากคำว่า “กวาง (Guang)” ของกวางซิน  และ “โจว (Zhou)” ของเจียวโจว จากนั้นที่ว่าการของกวางโจวได้ย้ายที่ตั้งไปยังปันหยู จึงปรากฏชื่อกวางโจวขึ้น ศาลาว่าการนครกวางโจวได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1921 และ “กวางโจว” ได้กลายเป็นชื่อเมืองจนถึงปัจจุบัน

              นครกวางโจวได้รับสาญานามว่าเป็น “เมืองแห่งดอกไม้” ซึ่งมาจากดอกไม้นานาพันธุ์ทั่วเมืองซึ่งบานตลอดปี นอกจากนี้ นครกวางโจวยังมีชื่อเล่นว่า “หยางเฉิง (Yangcheng)” หรือเมืองแห่งแพะ (Rams) และ “ซุ่ยเฉิง (Suicheng)” หรือเมืองแห่งรวงข้าว สัญลักษณ์ของเมืองคือรูปปั้นแพะ 5 ตัว ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเยี่ยซิว (Yuexiu Park)

              นครกวางโจวเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ตั้งอยู่บริเวณลิงจิจูดที่ 112 องศา 57 ลิปดา ถึง 114 องศา 3 ลิปดา ตะวันออก และละติจูดที่ 22 องศา 26 ลิปดา ถึง 23 องศา 56 ลิปดา เหนือ ทางตะวันตกของมณฑลกวางตุ้งและทางเหนือของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไข่มุก (Pearl River Delta) เป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคจีนตอนใต้ อยู่ติดกับทะเลจีนใต้ ฮ่องกง และมาเก๊า และเป็นประตูสู่โลกกว้างของสาธารณรัฐประชาชนจีนทางใต้

              นครกวางโจวมีพื้นที่ทั้งหมด 7,343.4 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.21 ของพื้นดินในมณฑลกวางตุ้ง มีประชากรประมาณ 12,638,000 คน ในปี 2562

 

 

เศรษฐกิจ

             ปัจจุบันนครกวางโจวเป็นศูนย์กลางการค้าและระบบการคมนาคมขนาดใหญ่ที่สำคัญของโลก ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per capita) ในเดือนธันวาคมปี 2560 มีมูลค่า 150,677.787 หยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 143,638.000 หยวน โดยมีมูลค่าเฉลี่ยระหว่างเดือนธันวาคมปี 2543 – 2560 อยู่ที่ 78,718.500 หยวน โดยมีมูลค่าสูงสุด 150,677.787 หยวน ในปี 2017 และมีมูลค่าต่ำสุด 25,626.394 หยวน ในปี 2543

             นอกจากนี้ รายงานประจำปีเรื่องผลกระทบของการเดินทางและการท่องเที่ยวระดับเมือง (City Travel & Tourism Impact Report) ของสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก หรือ WTTC (World Travel & Tourism Council) ได้จัดอันดับให้นครกวางโจวเป็น 1 ใน 10 เมืองจุดหมายปลายทางที่เติบโตเร็วที่สุด โดยมีการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวโดยตรงคิดเป็นร้อยละ 10.3 ในปี 2559 - 2560

นครกวางโจว – ภาพโดย Qiu Yitong, Central Bank

ภูมิอากาศ

          นครกวางโจวมี 4 ฤดูกาล ช่วงเวลาที่อากาศอบอุ่นที่สุดคือระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม มีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 30 องศาเซลเซียส และช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นที่สุดอยู่ระหว่างปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -3 องศาเซลเซียส

        - ฤดูใบไม้ผลิ  ฤดูใบไม้ผลิของนครกวางโจวอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และอาจมีฝนตกเล็กน้อย

        - ฤดูร้อน  ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน อากาศจะร้อนที่สุดในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ฤดูนี้จะมีพายุใต้ฝุ่นเป็นระยะ ๆ และมีฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายบ่อยครั้ง เหมาะแก่การเยี่ยมชมสวนน้ำฉางหลง (Chimelong Water Park) เพื่อทำกิจกรรมทางน้ำที่สนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจ

       - ฤดูใบไม้ร่วง  ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ส่วนใหญ่มีแดดออกและอากาศเย็น กล่าวกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางเยือนนครกวางโจว สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น สวนสาธารณะเยี่ยซิว (Yuexiu Park) ภูเขาไป่หยวน (White Cloud Mountain) แม่น้ำไข่มุก (Pearl River) ถนนปักกิ่ง (Beijing Road) ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว (Shangxiajiu Pedestrian Street) เป็นต้น

       - ฤดูหนาว  ฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม – มกราคม อากาศหนาวเย็นเล็กน้อย ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งและหิมะตกเล็กน้อย เมืองจะกลายสภาพเป็นทุ่งดอกไม้ในฤดูกาลนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดและสูงสุดอยู่ที่ 9 – 18 องศาเซลเซียส

สภาพภูมิอากาศตลอดทั้งปีและค่าเฉลี่ยสภาพอากาศในนครกวางโจว

อุณหภูมิสูงสุด :   °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :        °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย :   °C 
ความชื้นสัมพัทธ์     %
หยาดน้ำฟ้า:    mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี:     mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:    °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย:   km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี:   mbar
ทัศนวิสัย      km

 

 

 

เขตเวลา: 

Guangzhou, China ‎(UTC+8)

สกุลเงิน:

หยวน (‎CNY)

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +86 23
สนามบิน:

ท่าอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป่หยุน (Guangzhou Baiyun International Airport (IATA: CAN, ICAO: ZGGG)

 แหล่งข้อมูล :

-  The People's Government of Guangzhou Municipality. 2018. Gzgovcn. [Online]. [26 December 2018]. Available from: http://english.gz.gov.cn

 

- Ceicdatacom. 2018. Ceicdatacom. [Online]. [26 December 2018]. Available from: https://www.ceicdata.com

 

- Hongbin, Q. 2018. Hsbccom. [Online]. [26 December 2018]. Available from: https://www.gbm.hsbc.com/solutions/global-research

 

 - Yiming, G. 2018. Chinaorgcn. [Online]. [26 December 2018]. Available from: http://www.china.org.cn/

 

- Travel China Guide. 2018. Travel China Guide. [Online]. [26 December 2018]. Available from: https://www.travelchinaguide.com

 

สถานที่สำคัญ

สวนน้ำฉางหลง (The Chimelong Water Park) – ภาพโดย viator

เกาะซาเหมี่ยน (Shamian Island) – ภาพโดย Stephen Zopf

เกาะซาเหมี่ยน (Shamian Island) – ภาพโดย Welcome to China

แคนตันทาวเวอร์ (The Canton Tower) – ภาพโดย Cathy Adams via Lonely

 สวนสาธารณะเยี่ยซิว (Yuexiu Park) – ภาพโดย Don Dexter Antonio Photography™ via flickr

ย่านเมืองใหม่ (Zhujiang New Town) – ภาพโดย Cathy Adams via Lonely Planet


พิพิธภัณฑ์สุสานกษัตริย์หนานเยว่ (Nanyue King Wen's Mausoleum) - ภาพโดย Stankin Jankin via Google Search

โบสถ์พระหฤทัย (Sacred Heart Cathedral) – ภาพโดย Tururu2015 via Tripadvisor

 สวนสัตว์ซาฟารีฉางหลง (Chimelong Safari Park) – ภาพโดย Gavin Ning via 

 

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายจาง กวงหนิง (Mr. Zhang Guangning) นายกเทศมนตรีนครกวางโจว ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างกรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย กับนครกวางโจวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Agreement on the Establishment of Sister City Relations between Bangkok, the Kingdom of Thailand and City of Guangzhou, the People's Republic of China)

ชื่อผู้นำ           Guo Yonghang นายกเทศมนตรี (Mayor) (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565)

เว็บไซต์          http://english.gz.gov.cn

 

ดาวน์โหลดMOU on Bangkok City Library and Guangzhou Library , Agreement on the Establishment

                   

 

 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 23 - 31 มีนาคม 2552 นครกวางโจวส่งนักศึกษา 2 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2009 กรุงเทพมหานคร  
2 11 - 15 พฤศจิกายน 2552 กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2009   นครกวางโจว  
3 13 พฤศจิกายน 2552 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และนายจาง กวงหนิง นายกเทศมนตรีนครกวางโจว ร่วมลงนามข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง นครกวางโจว  
4 15 - 19 กรกฎาคม 2553   นายว่าน ชิ่งเหลียง (Mr. Wan Qingliang) นายกเทศมนตรีกวางโจว เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ณ วังสวนผักกาด  กรุงเทพมหานคร   
5 11 - 14 พฤศจิกายน 2553 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางทยา ทีปสุวรรณ) เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16    นครกวางโจว  
6 23 - 31 มีนาคม 2554 นครกวางโจวส่งเยาวชน 2 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน รวมจำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2011 กรุงเทพมหานคร  
7 24 - 30 สิงหาคม 2554 กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2011 นครกวางโจว  
8 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2555 นครกวางโจวส่งคณะผู้แทนจำนวน 9 คน เข้าร่วมจัดสวนและร่วมงาน Sister Cities Week 2012 กรุงเทพมหานคร  
9 8 มิถุนายน 2555 นครกวางโจวส่งคณะผู้แทน จำนวน 9 คน หารือด้านการบริการสังคมและการแพทย์ร่วมกับรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ) กรุงเทพมหานคร  
10 22 - 28 สิงหาคม 2555 กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2012 นครกวางโจว  
11 14 - 17 พฤศจิกายน 2555 ผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน จากสำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักผังเมืองและกองการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม The Guangzhou International Conference on Urban Innovation (Guangzhou Award) นครกวางโจว  
12 23 - 26 สิงหาคม 2013 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) นำคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2013 นครกวางโจว  
13 6 พฤษภาคม 2557 นายเฉิน เหว่ยกวง (Mr. Chen Weiguang) รองเลขาธิการพรรค สภาประชาชนนครกวางโจว เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และมอบประติมากรรมรูปดอกนุ่น (Kapok) เป็นที่ระลึกครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ 5 ปี กรุงเทพมหานคร http://iad.bangkok.go.th/en/node/1382
14 20 - 25 สิงหาคม 2557 กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2014 นครกวางโจว  
15 21 กันยายน 2557 นครกวางโจวส่งคณะผู้แทนเยี่ยมชมสถานที่จัดแสดงปฏิมากรรมดอกนุ่น ณ อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร  
16 27 - 29 พฤศจิกายน 2557 ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหนคร (นายปกศักดิ์ นิลอุบล) เข้าร่วมการประชุม 2014 China Int’l Friendship Cities Conference & Guangzhou Int’l Urban Innovation Conference นครกวางโจว  
17 18 - 25 มิถุนายน 2558 นครกวางโจวส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2015 กรุงเทพมหานคร  
18 3-5 สิงหาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว นำคณะจาก Guangzhou Metro Corporation พบผู้บริหารและดูงาน BTS ในโอกาสเยือนไทย        กรุงเทพมหานคร  
19 27 - 31 สิงหาคม 2558 ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายปกศักดิ์ นิลอุบล) นำคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2015 นครกวางโจว  
20 28 - 31 ตุลาคม 2558 กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Port City Development & Cooperation Forum นครกวางโจว  
21 5 - 7 พฤศจิกายน 2558 นครกวางโจวส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน กรุงเทพมหานคร  
22 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558 นายเจียง เสี่ยวหมิง (Mr. Jiang Xioming) รองผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงสาธารณะ นครกวางโจว นำคณะผู้แทนนครกวางโจว รวมจำนวน 4 คน เข้าพบผู้แทนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อหารือความร่วมมือด้านความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร  
23 พ.ศ. 2559 นครกวางโจวมอบสารานุกรมฉบับภาษาจีนจำนวนกว่า 500 เล่ม พร้อมตู้หนังสือให้เป็นของขวัญแก่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
24 26 - 29 สิงหาคม 2559 ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหนคร (นางเพียงใจ วิศรุตรัตน) นำคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2016 นครกวางโจว  
25 27 - 29 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ (นางอณุสรา ชื่นทรวง)  เข้าร่วมการประชุม Guangzhou International Sister-City Roundtable Forum. นครกวางโจว  
26 23 - 24 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) นำคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2018 นครกวางโจว  
27 6 - 8 ธันวาคม 2561 กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน Global Mayors' Forum &2018 Urban Innovation Conference และ the 4th Edition of Guangzhou Award. นครกวางโจว  
28 10 มิถุนายน 2562 นายเตียว อ้ายหลิน (Mr. Diao Ailin) รองเลขาธิการเทศบาลนครกวางโจว เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) กรุงเทพมหานคร  
29 7 สิงหาคม 2562 คณะผู้แทนมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วยผู้แทนจากนครกวางโจว เมืองเซินเจิ้น และเมืองซ่านโถว (ซัวเถา) เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) กรุงเทพมหานคร  
30

31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน

2562
กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน Gala Meeting 40 Years of International Sister Cities in Guangzhou (the 40th Anniversary of Guangzhou's international sister-city relationship) นครกวางโจว  
31

1 มิถุนายน 2563

นครกวางโจวมอบเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) จำนวน 50,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer) จำนวน 100 ชิ้น เพื่อนำไปใช้สำหรับการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร  
32

8 มกราคม 2565

นครกวางโจวส่งหนังสือ จำนวน 193 เล่ม มายังกรุงเทพมหานคร ตามโครงการความร่วมมือระหว่างหอสมุดกับเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร กรุงเทพมหานคร  


ข้อมูล ณ สิงหาคม 2565

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา