นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

ข้อมูลเมือง

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตั้งอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซีย บริเวณสามเหลี่ยมดินดอนปากแม่น้ำเนวา ทางด้านเหนือของอ่าวฟินแลนด์ ในปี พ.ศ. 2523 นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้ก่อสร้างคันกันน้ำที่มีความยาว 18 ไมล์ หรือ 29 กิโลเมตร รอบอ่าวฟินแลนด์เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,439 ตารางกิโลเมตร มีคลองจำนวนหลายสายที่ถูกขุดขึ้นเพื่อช่วยในการระบายน้ำ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงเก่าที่มีความยิ่งใหญ่และเคยเป็นจักรวรรดิที่มีความรุ่งเรืองมาก่อนซึ่งกินพื้นที่ค่อนโลก นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองและงดงาม อีกทั้งเป็นที่จัดงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้รับการสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2246 โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดยได้รับการขนานนามให้เป็น “ประตูแห่งประจิมทิศ” นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป โดยได้รับการเสนอให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางด้านสถาปัตยกรรมขององค์การ UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2533

ภูมิอากาศโดยเฉลี่ยของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

อุณหภูมิสูงสุด : 23 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     -8 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย :  6 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   78 %
ปริมาณน้ำฝน:  37.3 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 551.9 mm (per year)
ไอน้ำในอากาศ:     2 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 11 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1013 mbar
ทัศนวิสัย   9 km

 

 จำนวนประชากร:

 5.398 ล้านคน (ปี 2562)

เขตเวลา: 

Saint Petersburg, Russia (GMT+3)    

สกุลเงิน: รูเบิล (RUB)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +7 812
สนามบิน:

Pulkovo Airport (IATA: LED, ICAO: ULLI)

แหล่งที่มา: 

-United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online].[15 January 2019]. Available from: http://www.un.org

 

- Global Research Conference. 2018. Ho Chi Minh City, Vietnam. [Online]. [16 May 2019]. Available from: https://glosearch.org/introduction-ho-chi-minh-city/

 

-Yelena, D., Richard, F., Grigory, I., Mary, M. 2019. Encyclopædia Britannica.  [Online]. [22 January 2019]. Available from:                                 https://www.britannica.com/place/St-Petersburg-Russia

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from: https://www.timeanddate.com

 

สถานที่สำคัญ

พระราชวังแอร์มิตาช (พระราชวังฤดูหนาว – ภาพโดย saint-petersburg.com

โรงละครมารินสกี้ – ภาพโดย saint-petersburg.com

แม่น้ำและลำคลองในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ภาพโดย saint-petersburg.com

ถนชานมไข่มุก – ที่มา: Kun Su/ Travelwithkun

 

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

- เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540 นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายวลาดิมีร์ ยาคอฟเลฟ ผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ได้ร่วมลงนามในพิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (ราชอาณาจักรไทย) และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (สหพันธรัฐรัสเซีย) ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540 นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายวลาดิมีร์ ยาคอฟเลฟ ผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ได้ร่วมลงนามในพิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (ราชอาณาจักรไทย) และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (สหพันธรัฐรัสเซีย) ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2541 คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร และนายโอเล็ก ดาฟเตียน รองผู้แทนประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครและคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ชื่อผู้นำ:  นาย Beglov Alexander Dmitrievich ผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เว็บไซต์:  https://www.gov.spb.ru/  หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 20 มิถุนายน 2540 นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อลงนามในพิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ร่วมกับนายวลาดิมีร์ ยาคอฟเลฟ ผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นครเซนต์ปีเตอร์  
2 29 มกราคม 2541 คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร และนายโอเล็ก ดาฟเตียน รองผู้แทนประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครและคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ นครเซนต์ปีเตอร์  
3 20-24 เมษายน 2545 กรุงเทพมหานครเชิญผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและร่วมงานฉลองราชธานี ครบรอบ 220 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ  
4 21-25 พฤษภาคม 2546 นายสหัส บัณฑิตกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะข้าราชการ จำนวน 4 คนเดินทางเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 300 ปี นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและร่วมลงนามในปฏิญญาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กว่าด้วยการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรม นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
5 14-16 กรกฎาคม 2546 นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะข้าราชการเดินทางเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเยี่ยมคารวะ นายอเล็กซานเดอร์ ดี เบกลอฟ รักษาการผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เพื่อรื้อฟื้นการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเมืองทั้งสอง  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
6 22-25 พฤษภาคม 2547 นางธารินทร์ สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะข้าราชการได้เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะรองผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและศึกษาดูงานด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
7 21-22 พฤศจิกายน 2557 นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเชิญกรุงเทพมหานครส่งผู้แทนประกอบด้วย ข้าราชการ 1 คน และผู้แทน NGO 2 คน ร่วมประชุม International Youth Volunteer Forum ครั้งที่ 3 นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
8 7-25 พฤษภาคม 2558 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อประชุม St. Petersburg Spatial Development Forum นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
9 29 ตุลาคม 2558   กระทรวงการต่างประเทศเชิญร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - รัสเซีย ครั้งที่ 6 วันที่ ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ โดยหารือเกี่ยวกับประเด็นการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในการฉลองครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ ในปี 2560 กรุงเทพฯ  
10 17 สิงหาคม 2563 ผู้แทนกรุงเทพมหานครประกอบด้วย นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ นางสาวสาริน คหแก้ว นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนัก การแพทย์ และข้าราชการสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น. (10.30 - 12.30 น. ตามเวลา ณ กรุงมอสโก) ณ ห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
         

 

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564 

 

 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา