กรุงนูร์-สุลต่าน สาธารณรัฐคาซัคสถาน

กรุงนูร์-สุลต่าน สาธารณรัฐคาซัคสถาน

กรุงนูร์-สุลต่าน

แม่น้ำเยซิล - สำนักข่าว The Astana Times (ออนไลน์)

ข้อมูลเมือง

กรุงนูร์-สุลต่าน เดิมคือกรุงอัสตานาและกรุงอักโมลา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสาธารณรัฐคาซัคสถาน แนวความคิดในการสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ทันสมัยของสาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นของประธานาธิบดี เมืองได้เปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดี นูร์สุลต่าน นาซาร์บาเยฟ ผู้นำที่ลาออกอย่างไม่คาดคิด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

กรุงนูร์-สุลต่านเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดในทวีปเอเชีย ปัจจุบัน เมืองมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 722 ตารางกิโลเมตร ขนาดประชากรของเมืองมีประมาณเกือบ 853,000 คน ประกอบด้วย 3 เขต คือ เขตอัลมาตี เขตซาร์ยาร์กา และเขตเยซิล

แผนที่ที่ตั้งกรุงนูร์-สุลต่าน

กรุงนูร์-สุลต่านตั้งอยู่ตอนกลางของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในเขตทุ่งหญ้าสเตปป์ที่แห้งแล้งและในเขตย่อยทุ่งหญ้าสเตปป์ที่มีหญ้าเขียว เหนือที่ราบน้ำท่วม แม่น้ำเยซิลเป็นทางน้ำสายหลักของเมืองหลวง

ด้วยที่ตั้งของเมืองตั้งอยู่ตอนกลางของมหาทวีปยูเรเซีย ทำให้กรุงนูร์-สุลต่านเป็นศูนย์กลางการขนส่ง การสื่อสาร และโลจิสติกส์ ที่ได้เปรียบทางเศรษฐกิจ และเป็นสะพานธรรมชาติระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย

เศรษฐกิจของกรุงนูร์-สุลต่านขึ้นอยู่กับการค้า การผลิตทางอุตสาหกรรม การคมนาคม การสื่อสาร และการปลูกสร้าง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย วัสดุสิ่งก่อสร้าง อาหาร และวิศวกรรมเครื่องกล เป็นเมืองที่มีธุรกิจและผู้ประกอบการใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐคาซัคสถาน มีผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กว่า 128,000 ราย เงินเดือนโดยเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ที่อาศัยในกรุงนูร์-สุลต่านคิดเป็น 154,000 เทงกี

อนุสาวรีย์ไบทีเรกเป็นสัญลักษณ์และตราที่สำคัญของกรุงนูร์-สุลต่าน สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญประกอบด้วย วังสันติภาพและการปรองดอง ที่ออกแบบโดย สถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษ นอร์แมน ฟอสเตอร์ ศูนย์การค้าและความบันเทิง ข่าน ชาทีร์ ที่สร้างขึ้นในรูปทรงแบบเต็นท์ และดูมาน พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลที่อยู่ไกลที่สุดในโลก

นอกจากนี้ มีโรงละครโอเปราอัสตานา มัสยิดฮาซเร็ต สุลต่าน ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลาง อาสนวิหารอัสสัมชัญที่เป็นอาสนวิหารออธอด็อกของอัครสังฆมณฑลแห่งพระแม่มารี โบสถ์ยิวเบ็ต ราเชล รวมถึงหอแสดงดนตรีกลางคาซัคสถาน อนุสาวรีย์คาซัค เยลิ พิพิธภัณฑ์สศิลปะสมัยใหม่และศูนย์วัฒนธรรมประธานาธิบดี สนามกีฬาอัสตานาอารีนา ศูนย์กีฬาจักรยานแห่งชาติซารีอาร์คา วังน้ำแข็งอาลาอู เป็นต้น

สภาพอากาศและภูมิอากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีในกรุงนูร์-สุลต่าน

อุณหภูมิสูงสุด:                            27                        องศาเซลเซียส                                  

อุณหภูมิต่ำสุด:                           -20                        องศาเซลเซียส                                                                                         

อุณหภูมิเฉลี่ย:                                  3                        องศาเซลเซียส                                                                                       

หยาดน้ำฟ้า:                                 4.4                         มิลลิเมตร

ความชื้น:                                           69                        %

ปริมาณน้ำฝนต่อปี:                    52.4                        มิลลิเมตร (ต่อปี)

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:                        -3                        องศาเซลเซียส

แรงลม:                                     14                        กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความกดอากาศ:                       1,020                        มิลลิบาร์

ทัศนวิสัย:                                  14                        กิโลเมตร

เขตเวลา:                   กรุงนูร์-สุลต่าน สาธารณรัฐคาซัคสถาน (เวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) + 6)

หน่วยเงินตรา:             คาซัคสถาน เทงกี (Kazakhstan Tenge (KZT))

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ:                +7 7172

สนามบิน:                  สนามบินนานาชาตินูร์สุลต่าน นาซาร์บาเยฟ; (IATA: TSE, ICAO: UACC)

แหล่งที่มา:                 - Ministry of Foreign Affairs. Republic of Kazakhstan. 2018. 20TH ANNIVERSARY OF ASTANA - CAPITAL OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. [Online]. [20 November 2018]. Available from: mfa.gov.kz/ms/kuala-lumpur/content-view/astana-stolica-respubliki-kazahstan-4
                               - United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January 2019]. Available from: www.un.org                                                           
                               - Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from: timeanddate.com

สถานที่สำคัญ:

โรงละครโอเปราอัสตานา – ภาพจากเว็บไซต์ทางการของโรงละครโอเปราอัสตานา

มัสยิดฮาซเร็ต สุลต่าน – ภาพจาก GH Productions

อาสนวิหารอัสสัมชัญ – ภาพจาก Nur-Sultan

โบสถ์ยิวเบ็ต ราเชล – ภาพจาก twitter.com/jewdas

หอแสดงดนตรีกลางคาซัคสถาน – ภาพจาก ticketon.me

วังน้ำแข็งอาลาอู ภาพจาก Wikipedia

 

 
 

อนุสาวรีย์คาซัค เยลิภาพจาก World Nature on a Shoestring

 

 

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง       

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายอูมีร์ซัค ชูเคเยฟ นายกเทศมนตรีกรุงอัสตานา ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกรุงอัสตานาแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานและกรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย

ผู้นำ:                  นายคูกินอฟ อัลไต เซอิดิโรวิช   นายกเทศมนตรีกรุงนูร์-สุลต่าน

                        (ข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนพฤษภาคม 2564)

เว็บไซต์              Official web-site of the Nur-Sultan city akimat (astana.gov.kz)

ดาวน์โหลด          Agreement

 
รายละเอียดข้อตกลง :    Agreement on Establishment of Bilateral Relations (ข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์ทวิภาคี) ดาวน์โหลด เอกสารลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง อัสตานา
 
 
ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม
ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 11 มิถุนายน 2547 นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายอูมีร์ซัค ชูเคเยฟ นายกเทศมนตรีกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกรุงอัสตานาแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานและกรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย กรุงนูร์-สุลต่าน  
2 20 พฤศจิกายน  2557 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
3 26 กรกฎาคม 2561 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “กรุงอัสตานา – เมืองหลวงแห่งทุ่งหญ้าสเตปป์ที่ยิ่งใหญ่” เจ้าภาพโดย นางราอูชาน เยสบูลาโตวา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำราชอาณาจักรไทย งานดังกล่าวเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน กับกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
4 16 - 17 พฤษภาคม 2562 คณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร นำโดย นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมประจำปี ครั้งที่ 12 ของการประชุมทางเศรษฐกิจกรุงอัสตานา กรุงนูร์-สุลต่าน  
5 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 คณะผู้แทนจากกรุงนูร์-สุลต่าน นำโดย นายโบลัต มาชากูลอฟ ผู้อำนวยการกรมวัฒนธรรมและกีฬา กรุงนูร์-สุลต่าน พร้อมกับคณะนักแสดงกรุงนูร์-สุลต่าน เข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง 2562 กรุงเทพมหานคร  
         
 
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564

 

 

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา