กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กรุงฮานอย

แม่น้ำแดง (Red River) - ภาพโดย by Vietnam Impressive Travel

ข้อมูลเมือง

                     กรุงฮานอยตั้งอยู่บริเวณละติจูดที่ 20 องศา 53 ลิปดา ถึง 21 องศา 23 ลิปดา เหนือ และลองจิจูดที่ 105 องศา 44 ลิปดา ตะวันออก ทิศเหนือมีพื้นที่ติดกับจังหวัด Thai Nguyen และ Vinh Phuc ทิศใต้มีพื้นที่ติดกับจังหวัด Ha Nam และ Hoa Binh ทิศตะวันออกมีพื้นที่ติดกับจังหวัด Bac Ninh, Bac Giang และ Hung Yen และทิศตะวันตกมีพื้นที่ติดกับจังหวัด Hoa Binh และ Phu Tho กรุงฮานอยมีพื้นที่ทั้งหมด 3,329 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 4,480,000 คน ในปี 2562 (ข้อมูลจาก UNdata)

                     กรุงฮานอยเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่างปี 1954 – 1976 และเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามในปัจจุบันเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึงปี 1802 กรุงฮานอยตั้งอยู่ทางริมฝั่งขวาของแม่น้ำแดง มีอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกล ไม้อัด สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ และสินค้าหัตถกรรม

ไม้อัด – ภาพโดย Gỗ dán ép

สิ่งทอของฮานอย โดย Haute Culture Textile Tours

สินค้าหัตถกรรม – ภาพโดย  Apro Travel

“ฮานอย” มีความหมายว่าส่วนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่บนลุ่มน้ำแดง ราชวงศ์ Li ก่อตั้งเมืองหลวงเมื่อปี 1010 โดยตั้งชื่อว่า “Tang Long” ซึ่งหมายถึง “มังกรโบยบิน” โดยในปี 1702 กษัตริย์ของราชวงศ์ Ngien ได้ย้ายเมืองหลวงไปที่ Hue ต่อมาฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองประเทศในปี 1887 ทำให้ฮานอยได้กลายเป็นเมืองหลวงอีกครั้ง จากนั้นเมื่อได้รับเอกราชในปี 1946 เวียดนามแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ และหลังจากการรวมประเทศในปี 1976 ฮานอยได้เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวของเวียดนามจนถึงปัจจุบัน

 

ภูมิอากาศโดยเฉลี่ยของฮานอย

อุณหภูมิสูงสุด : 34 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     13 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 25 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   76 %
หยาดน้ำฟ้า:  104.8 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 1257.4 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:  20 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 10 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1011 mbar
ทัศนวิสัย   7 km

 

 

 

เขตเวลา: 

กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (GMT+7)       

สกุลเงิน: ดงเวียดนาม (VND)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +84 24
สนามบิน:

ท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย (โหน่ยบ่าย) เวียดนาม (Ha Noi (Nội Bài) International Airport Vietnam) (IATA: HAN, ICAO: VVNB) 

แหล่งที่มา: 

- Ha Noi Portal. 2019. Hanoigovvn. [Online]. [26 February 2019]. Available from: https://hanoi.gov.vn

 

- United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January2019]. Available from: https://www.un.org

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com

 

สถานที่สำคัญ

เจดีย์เฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) – ภาพโดย the Wow Style

พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุวิทยาเวียดนาม – ภาพโดย the Wow Style

การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – ภาพโดย Bucket List Journey

อุทยานแห่งชาติบาเวย์ (Bavi National Park) – ภาพโดย my new desk

โรงละครฮานอย (Ha Noi Opera House) – ภาพโดย Lune Production

อ่าวฮาลอง (Halong Bay) – ภาพโดย Sedunia Holidays

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพทหานคร และ Dr. Hoang Van Nghien ประธานคณะกรรมาธิการประชาชนกรุงฮานอย ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือและความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่างกรุงฮานอยกับกรุงเทพมหานคร (Agreement on Cooperative and Friendship Relations between Hanoi Capital City and Bangkok Metropolitan Administration)

ชื่อผู้นำ         Tran Sy Thanh ประธานคณะกรรมาธิการประชาชนกรุงฮานอย (Chairman of the Hanoi People’s Committee) (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2565)

เว็บไซต์:       http://english.hanoi.gov.vn

ดาวน์โหลด     หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง ฮานอย

ดาวน์โหลด     หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง ฮานอย

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 25 กุมภาพันธ์ – 1มีนาคม 2547 Dr. Hoang Van Nghien ประธานคณะกรรมาธิการประชาชนกรุงฮานอยพร้อมคณะเดินทางมาลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร  
2 10 - 15 ตุลาคม 2548 ผู้แทนกรุงเทพมหานครจำนวน 3 คนเข้าร่วมการประชุม CityNet Congress กรุงฮานอย  
3 5 - 16 ตุลาคม 2550 ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนักแสดงและผู้ประกอบการสินค้า OTOP เดินทางเข้าร่วมงาน 3 งาน ดังนี้ Hanoi International Fair 2007 (Hanoi Expo 2007), Bangkok Week in Hanoi และ ASEAN Business Forum  กรุงฮานอย  
4 พฤศจิกายน 2551 การจัด Road Show สินค้า กรุงฮานอย  
5 23 – 31 มีนาคม 2552 กรุงฮานอยส่งผู้แทนจำนวน 3 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2009 กรุงเทพมหานคร  
6 1 – 7 กรกฎาคม 2553 กรุงฮานอยส่งผู้แทนจำนวน 4 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2009 กรุงเทพมหานคร  
7 9 – 11 ตุลาคม 2553 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) และคณะเข้าร่วมงานฉลองกรุงฮานอยครบรอบ 1,000 ปี กรุงฮานอย  
8 23 – 31 มีนาคม 2554 นักศึกษาจากกรุงฮานอย 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2011 กรุงเทพมหานคร  
9 29 มีนาคม– 5 เมษายน 2555 นักศึกษาจากกรุงฮานอย 5 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012 กรุงเทพมหานคร  
10 17 – 19 พฤศจิกายน 2556 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจุมพล สำเภาพล) เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม The 12th ANMC21 Plenary Meeting กรุงฮานอย  
11 4-6 สิงหาคม 2559 รองประธานสภาฯ กรุงฮานอย เยือนกรุงเทพมหานครเพื่อฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดเถื่อเทียนเว้ กรุงเทพมหานคร  
12 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 Mr. Le Hong Son รองประธานสภาประชาชนกรุงฮานอย พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 (The 7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC 2019)) ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร  
13 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 Mr. Le Hong Son รองประธานสภาประชาชนกรุงฮานอย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และนักแสดงกรุงฮานอย รวมจำนวน 15 คน เข้าร่วมงาน Sister Cities Week เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานคร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
14 28 – 31 ตุลาคม 2562 ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม 12th Regional EST Forum in Asia. กรุงฮานอย  

 

 

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2565

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา