เมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส

เมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส

เมืองปอร์โต

เมืองปอร์โต – โดย Tour Travel and More

ข้อมูลเมือง       

           เมืองปอร์โต (โปรตุเกส: Oporto) เป็นเมืองและท่าเรือทางตอนเหนือของประเทศโปรตุเกส เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโดรู เมืองปอร์โตมีระยะห่าง 3 กิโลเมตรจากปากแม่น้ำสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ และมีระยะห่าง 280 กิโลเมตรจากทางตอนเหนือของกรุงลิสบอน (หรือ Lisboa) สำหรับพิกัด GPS ของเมืองปอร์โตอยู่ที่ 41° 9' 28.598" N 8° 37' 44.779" W เมืองปอร์โตมีขนาดพื้นที่รวมจำนวน 41.3 ตารางกิโลเมตร ในปี 2562 เมืองปอร์โตมีประชากรจำนวน 1,310,000 คน

          เมืองปอร์โตเป็นเมืองสำหรับผู้ประกอบการ และเขตอุตสาหกรรมของประเทศโปรตุเกส อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และรองเท้า นอกจากนี้เมืองปอร์โตกำลังพัฒนาฐานธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ชีวเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพ

Map of administrative districts and new areas of Shenzhen - by De Gruyter

ท่าเรือ Leixões (ภาษาโปรตุเกส : Porto De Leixões) เป็นท่าเรือจำลองตั้งอยู่บนมหาสมุทรแอตแลนติกและเป็นท่าเรือสำคัญของเมืองปอร์โต โดยท่าเรือเรือสำราญใน Leixoes ตั้งอยู่ห่างประมาณ 10 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง เมืองปอร์โตมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องของไวน์ (Port Wine) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในบริเวณ Ribiera ท่าเรือ Leixões เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการล่องเรือยอดนิยมที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติก


ท่าเรือ Leixões – โดย CruiseMapper

สภาพภูมิอากาศตลอดทั้งปีและค่าเฉลี่ยสภาพอากาศในเมืองปอร์โต

อุณหภูมิสูงสุด :  25 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :       6  °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย :  15 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์    79 %
หยาดน้ำฟ้า:   52.9  mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี:  634.4     mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:   11 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย:  10 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี:  1019  mbar
ทัศนวิสัย     9 km

 

 

 

เขตเวลา: 

ปอร์โต โปรตุเกส (GMT+1)  

สกุลเงิน: ยูโร
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +351 22
สนามบิน:

ท่าอากาศยานฟรานซิสโก เดอ ซา คาร์เนโร หรือท่าอากาศนานาชาติปอร์โต

 แหล่งข้อมูล :

- The Editors of Encyclopaedia Britannica. 2019. Encyclopaedia Britannica. [Online]. [27 May 2019]. Available from: https://www.britannica.com/place/Porto-Portugal

 

- The Great Wine Capitals. 2018. Porto. [Online]. [27 May 2019]. Available from: https://www.greatwinecapitals.com/wpfd_file/porto/

 

- United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January 2019]. Available from: https://www.un.org/

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com/

 

สถานที่สำคัญ

Torre dos Clérigos, หอคอยจุดชมวิวที่สำคัญของเมืองปอร์โต – โดย Planetware

Palácio da Bolsa, ตลาดหลักทรัพย์เก่าของเมืองปอร์โตมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย – โดย Planetware

สะพาน Arrábida ในยามพระอาทิตย์ตก – โดย Planetware

โบสถ์ Igreja de São Francisco – โดย Diário do Rio

 Praça da Ribeira จัตุรัสริมแม่น้ำได้ถูกประกาศ

ให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก - by Planetware

พิพิธภัณฑ์ Serralves – โดย Touropia

<--Casa da Musica สถานที่จัดแสดงดนตรีออเคสตร้าแห่งชาติประจำเมืองปอร์โต

 

 

 

Livraria Lello หนึ่งในร้านหนังสือที่โด่งดังที่สุดในยุโรป โดยคาดว่าเป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ J.K โรว์ลิ่ง ในการเขียน     นวนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ – โดย Touropia-->

 

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง                 

- วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และและ Rui de Carvalho de Araujo Moreira นายกเทศมนตรีเมืองปอร์โต ได้ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และ เมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส

- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนาย Ricardo Valente รองนายกเทศมนตรีเมืองปอร์ดตด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และ เมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส

ผู้นำ:                       นาย Rui de Carvalho de Araujo Moreira นายกเทศมนตรีเมืองปอร์โต (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564)

เว็บไซต์:                  https://www.cm-porto.pt/

ดาวน์โหลด:

ความตกว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร

Agreement on the Establishment of Friendly Relations

 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1  21 มกราคม 2559  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายรูอิ โมเรรา นายกเทศมนตรีเมืองปอร์โต ในโอกาสนี้ทั้งสองเมืองได้หารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองปอร์โตที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต เช่น การลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร โดยหลังจากนั้นคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครได้ดูงานการจัดการท่าเรือเมืองปอร์โต (The Port of Leixões)  เมืองปอร์โต  
2 30 กรกฎาคม 2559 นายรูอิ โมเรรา นายกเทศมนตรีเมืองปอร์โต และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และได้ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และ เมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส กรุงเทพมหานคร  
3 12 - 16 มีนาคม 2561 นาย Joao Paulo Correia da Cunha ผู้อำนวยการสำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและพิธีการเป็นผู้แทนเมืองปอร์โตเข้าร่วมการสัมมนา Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation กรุงเทพมหานคร  
4 30 ตุลาคม – 4พฤศจิกายน 2561 นายรูอิ โมเรรา นายกเทศมนตรีเมืองปอร์โตและคณะฯ เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวกับกรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทั้งสองเมืองได้ร่วมดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ประกอบด้วย การเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การประชุมหารือด้านการท่องเที่ยว การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศโปรตุเกสและเมืองปอร์โตฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำดีเด่น การล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนกุฎีจีนและพิพิธภัณฑ์ชุมชนโปรตุเกสในอดีต ตลอดจนงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ กรุงเทพมหานคร  
5 27 June - 1 July 2019 นาย Miguel Pereira Leite ประธานสภาเทศบาลเมืองปอร์โต พร้อมด้วยนักดนตรีจากเมืองปอร์โตเข้าร่วมงาน Bangkok Sister Cities Week 2019 กรุงเทพมหานคร  
6 16 - 22 กรกฎาคม 2562 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส ตามคำเชิญของนายอดอลโฟ ซูซ่า ผู้อำนวยการเทศบาลเมืองปอร์โต เมืองปอร์โต  
7 มิถุนายน 2564 สำนักงานการต่างประเทศได้ส่งวีดิทัศน์ จำนวน 4 วีดิทัศน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย เมืองปอร์โต  

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา