กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

กรุงอูลานบาตอร์

กรุงอูลานบาตอร์ – โดย bne IntelliNews

ข้อมูลเมือง

กรุงอูลานบาตอร์ หรือ Ulan Bator เดิมชื่อ Urga หรือ Niislel Khureheh เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมองโกเลีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Tuul ที่ระดับความสูง 4,430 เมตร โดยมีพิกัด gps ที่ 47 ° 55 '16.4280' 'N และ 106 ° 55' 6.8016 '' E. กรุงอูลานบาตอร์มีอาณาเขต 1,350 ตารางกิโลเมตร เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขา 4 ลูกได้แก่ ภูเขา Bogdkhaan ภูเขา Bayanzurkh ภูเขา Songino Khairkhan และ ภูเขา Chingeltei Khairkhan โดยจุดแบ่งของอาร์กติก แปซิฟิก และเอเชียกลาง ไม่มีแหล่งน้ำที่เชื่อมกับทะเลภายนอก โดยกรุงอูลานบาตอร์เป็นอ่างระบายน้ำที่สำคัญของมองโกเลียและโลก กรุงอูลานบาตอร์อยู่ในพื้นที่ของชั้นดินเยือกแข็ง และพบแหล่งแร่มากมายในเมือง เช่น ถ่านหิน ทองคำ ตะกั่ว เหล็ก และอื่น ๆ

แผนที่

ในปี 2562 กรุงอูลานบาตอร์มีประชากรประมาณ 1.553 ล้านคน (ข้อมูลจากสหประชาชาติ) ผลของการย้ายถิ่นฐานซึ่งส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ชนบทส่งผลให้กรุงอูลานบาตอร์มีการเติบโตของจำนวนประชากรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2463 กรุงอูลานบาตอร์มี 9 เขต ได้แก่ Bayangol Bayanzurkh Chingeltei Sukhbaatar, Songinokhairkhan Khan-Uul, Nalaikh Bagakhangai และ Baganuur เขตในอูลานบาตอร์แบ่งออกเป็น 'Khoroos' ซึ่งเป็นเขตการปกครองที่เล็กที่สุดซึ่งมีทั้งหมด 144 'Khoroos' กรุงอูลานบาตอร์เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของมองโกเลีย โรงงานผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก และอิฐ โรงงานรองเท้าและเครื่องนุ่งห่ม งานซ่อมแซมยานพาหนะ โรงงานแปรรูปอาหาร

สภาพภูมิอากาศตลอดทั้งปีและค่าเฉลี่ยสภาพอากาศในกรุงอูลานบาตอร์:อุณหภูมิสูงสุด : 25 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     -29 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : -1 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   62 %
หยาดน้ำฟ้า:  5.5 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 66.0 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:  -8 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 9 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1021 mbar
ทัศนวิสัย   23 km

 

 

 

เขตเวลา: 

กรุงอูลานบาตอร์, มองโกเลีย (GMT+8)

สกุลเงิน: ทูกริก (มองโกเลีย)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +976 11 (21, 51)
สนามบิน:

-สนามบินนานาชาติเจงกีสข่าน

 

-สนามบินนานาชาติ New Ulaanbaatar

 แหล่งข้อมูล :

- National Statistics Office of Mongolia. 2019. Ulaanbaatar City Group Statistics for Economies Based on Natural Resources. [Online]. [30 May 2019]. Available from: web.nso.mn/ub_city_group

 

-The Editors of Encyclopaedia Britannica. 2019. Encyclopaedia Britannica. [Online]. [30 May 2019]. Available from: britannica.com/place/Ulaanbaatar

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com/

 

-United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January 2019]. Available from: un.org

 

สถานที่สำคัญ

อุทยานแห่งชาติ Gorkhi-Terelj ที่มีน้ำพุร้อน – โดย travelcravings

จัตุรัส Sükhbaatar จัตุรัสสาธารณะที่ล้อมรอบด้วยอาคารรัฐบาลและสถานที่ตั้งของรูปปั้นอนุสาวรีย์ – โดย Lonely Planet

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศมองโกเลีย – โดย Tripadvisor

วัดกานดาน อารามพุทธศาสนาที่มีวัดศักดิ์สิทธิ์และรูปปั้น  Megjid Janraisig ทองและมีความสูงถึง 82 ฟุต  –    โดย Pinterest

รูปปั้น Megjid Janraisig Statue – โดย Robert Harding

พิพิธภัณฑ์วัด Choijin Lama ต้นพุทธศตวรรษที่ 1900 มีวัดหลายแห่งที่แสดงศิลปะโบราณและศิลปวัตถุทางวัฒนธรรม – โดย TripAdvisor

อนุสาวรีย์ Zaisan Memorial ที่โดดเด่นของกรุงอูลานบาตอร์สร้างไว้เพื่อระลึกถึงทหารมองโกเลียและโซเวียตที่สูญหายไปในสงครามโลกครั้งที่สอง – โดย Flickr

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง               

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายบัตโบลด์  ชนดุย ผู้ว่าการและนายกเทศมนตรีกรุงอูลานบาตอร์  ได้ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย

ชื่อผู้นำ:        นาย Amarsaikhan Sainbuyan นายกเทศมนตรีกรุงอูลานบาตอร์ (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

เว็บไซต์:        https://ulaanbaatar.mn/

ดาวน์โหลด :    Agreement On the Establishment of Sister City Relation (Eng.)

                    Agreement On the Establishment of Sister City Relation (Thai.)

                    Agreement On the Establishment of Sister City Relation (Mong.)

 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 27 กรกฏาคม 2560

นายบัตโบลด์ ซนดุย ผู้ว่าการและนายกเทศมนตรีกรุงอูลานบาตอร์มองโกเลียและคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อมา พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายบัตโบลด์  ชนดุย ผู้ว่าการและนายกเทศมนตรีกรุงอูลานบาตอร์  ได้ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย ในช่วงค่ำกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้แทนกรุงอูลานบาตอร์ โดยนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานงานเลี้ยงฯ

กรุงเทพมหานคร
 node/2944
2 15 มกราคม 2561

คณะผู้แทนกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย นำโดย Col. Javzmaa Boldbaatar หัวหน้ากรมทหารประจำสำนักงานผู้ว่าการกรุงอูลานบาตอร์ได้เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงอูลานบาตอร์ ในการนี้ นายพีระพงศ์ ศิริเกษม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลแก่คณะฯ

กรุงเทพมหานคร  
3

12 - 16 มีนาคม 2561

นาย Otgonsuren Narantsogt ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของสำนักงานการต่างประเทศ และ นาย Batchimeg Tserenminjin ผู้เชี่ยวชาญของคณะทำงานด้านการบริหารของนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation)

กรุงเทพมหานคร  
4

23 - 30 กรกฎาคม 2561

 นายไกรสรณ์ ทิพย์จันทร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ข้าราชการสำนักงานการต่างประเทศ และคณะเยาวชนฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงอูลานบาตอร์ประจำปี 2561 กรุงอูลานบาตอร์   
5

3 - 6 สิงหาคม 2561

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายบัตโบลด์  ชนดุย ผู้ว่าการและนายกเทศมนตรีกรุงอูลานบาตอร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือในอนาคตของทั้งสองเมืองในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจากนั้นคณะผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในเทศกาล Danshig Naadam และเยี่ยมชมศูนย์บริการแบบบูรณาการ กรุงอูลานบาตอร์   
6

30 มกราคม -

6 กุมภาพันธ์ 2562

Ms. Bayalagtsengel Demberel ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานผู้ว่าการกรุงอูลานบาตอร์ เจ้าหน้าที่และเยาวชนกรุงอูลานบาตอร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562  กรุงเทพมหานคร  
7 19 - 23 ตุลาคม2562  นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ข้าราชการสำนักงานการต่างประเทศ และคณะนักแสดงฯ เข้าร่วมงาน Ulaanbaatar International Day 2019 กรุงอูลานบาตอร์  http://www.prbangkok.com
8 มิถุนายน 2564 สำนักงานการต่างประเทศได้ส่งวีดิทัศน์ จำนวน 4 วีดิทัศน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย กรุงอูลานบาตอร์  

 

 

 ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564

 

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา