นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นครหลวงเวียงจันทน์

ข้อมูลเมือง

ตั้งอยู่ที่แนวโค้งของแม่น้ำโขง ที่พิกัดละติจูด 17 องศา 58 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 102 องศา 36 ลิปดาตะวันออก (17.9667, 102.6) มีพื้นที่กว้าง 130 ตารางกิโลเมตร นครหลวงเวียงจันทน์มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช 1000 ชาวเวียงจันทน์สมัยก่อนมาตั้งรกรากในบริเวณนี้เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ และต่อมาได้กลายเป็นเมืองหลวงของลาวในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 นครหลวงเวียงจันทน์มีจำนวนประชากร 737,750 คน (ข้อมูลจาก UNdata ณ พ.ศ. 2567)

นครหลวงเวียงจันทน์เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติที่สำคัญที่สุดในลาว ได้แก่ พระธาตุหลวง (พระเจดีย์โลกะจุฬามณี) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของลาว และเป็นเครื่องสื่อถึงการนับถือพระพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายของประชาชนในประเทศ ทั้งนี้ มีวัดที่สวยงามหลายแห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ เช่น วัดสีสะเกด วัดองค์ตื้อมหาวิหาร, วัดเซียงควน (หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “สวนวัฒนธรรมเซียงควน”), วัดศรีเมือง ฯลฯ

ณ พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วได้มีการจัดแสดงพระพุทธรูปอันล้ำค่ามากมาย ได้แก่ พระพุทธรูปแบบลาวดั้งเดิมที่เรียกว่า "การขอฝน (Calling for Rain)" และ "ให้การคุ้มครอง (Offer Protection)" 

คุณสามารถไปใช้เวลาในช่วงเช้าได้ที่หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ผสมผสานการจัดแสดงนิทรรศการยุคปฏิวัติ และนิทรรศการร่วมสมัยไว้ได้อย่างน่าสนใจ

การเลือกซื้องานหัตถกรรมในนครหลวงเวียงจันทน์นั้นไม่ได้ยุ่งยากเลย คุณสามารถเดินทางไปที่ตลาดเช้าเพื่อหาซื้อสิ่งทอหลากสีสัน เช่น ผ้าไหม ผ้าแขวนผนัง และของตกแต่งอื่น ๆ มากมาย นอกจากนี้ ยังมีงานฝีมือที่ประนีตในร้านหรูหราที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมากมายให้เลือกซื้อเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้นคุณยังจะได้ตื่นจาตื่นใจกับงานแกะสลักไม้แบบดั้งเดิม งานฝีมือจากกระดาษสา และเครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่และหวายอีกนับไม่ถ้วน

อาหารประจำชาติของลาวคือตำหมากหุ่ง (ส้มตำ) ลาบ และปิ้งไก่ (ไก่ทอด) นอกจากนี้ มีร้านอาหารฝรั่งเศส อินเดีย ไทย จีนและเวียดนามมากมายหลายร้านในเวียงจันทน์แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนครหลวงแห่งนี้ คุณสามารถไปดื่มเบียร์ลาว หรือน้ำผลไม้ปั่นได้ที่ร้านอาหารเล็กๆ ที่มีอยู่มากมายตามท้องถนนเกือบทุกสายในเมือง และไปเดินเล่นริมแม่น้ำโขงเพื่อชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดินที่น่าประทับใจได้ในช่วงหัวค่ำ

“บุญพระธาตุหลวง” คือเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทน์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีการจัดขบวนแห่เพื่อเฉลิมฉลองโดยจะเริ่มแห่จากวัดศรีเมือง และไปจบที่พระธาตุหลวง นอกจากนี้มีการจัดมหกรรมมากมายรวมระยะเวลาถึงหนึ่งสัปดาห์เต็ม และมักจะปิดด้วยการจุดพลุดอกไม้ไฟในคืนสุดท้ายของเทศกาลซึ่งตรงกับคืนวันพระจันทร์เต็มดวง

ในช่วงกลางเดือนตุลาคม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำจะเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางไปชมการแข่งเรือประจำปีที่จัดขึ้นในวัน “บุญออกพรรษา” หรือวันสุดท้ายของการเข้าพรรษา นอกจากนี้ ในช่วงตอนเย็นของงานบุญออกพรรษาชาวลาวจะเตรียมเรือขนาดเล็กทำจากใบตองที่เรียกว่า “เฮือไฟ” เพื่อนำไปลอยในแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำแลดูสวยงามขึ้นมาเนื่องจากชาวบ้านมักนิยมประดับเฮือไฟด้วยเทียนและธูปซึ่งสื่อความหมายถึงการนำโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองมาให้

ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศและภูมิอากาศรายปีในนครหลวงเวียงจันทน์

อุณหภูมิสูงสุด : 35 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     17 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 27 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์ :  71 %
หยาดน้ำฟ้า :  124.4 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี : 1493.2 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง :  21 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย : 5 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี : 1009 mbar
ทัศนวิสัย :  5 km

 

 

 

เขตเวลา: 

นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GMT+7)

สกุลเงิน: กีบ
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ:

+856 21

สนามบิน:

ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต (IATA: VTE, ICAO: VLVT)

 แหล่งข้อมูล :

- United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January 2019]. Available from: https://www.un.org/

 

- Tourism Marketing Department, Lao PDR. 2012. Sabaidee Laos.[Online]. [12 December 2018]. Available from: https://www.tourismlaos.org/ 

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com/

 

สถานที่สำคัญ

   
อนุสาวรีย์ประตูชัย- ภาพโดย Wuttichok Panichiwarapun/Shutterstock พระธาตุหลวง- ภาพโดย timesofindia.indiatimes.com

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว –   ภาพโดย Travel Blog

สวนวัฒนธรรมเซียงควน หรือสวนพระ -ภาพโดย Tripsavy

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

- นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายทองสิง ธรรมวง เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ณ กรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกว่าด้วยความร่วมมือระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ณ กรุงเทพมหานคร

- นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และดร.สินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ลงนามบทบันทึกความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 ณ นครหลวงเวียงจันทน์

ชื่อผู้นำ:           นายอาดสะพังทอง สีพันดอน (เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์) (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2566)

เว็บไซต์:           vientianecity.gov.la

ดาวน์โหลด:       บันทึกความร่วมมือ, บันทึกความร่วมมือ (ภาษา ลาว) และ บันทึความร่วมมือ (ภาษา ไทย ลาว)

                

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1
17 - 18 กรกฎาคม 2547
นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางไปร่วมการแข่งขันกอล์ฟระหว่างข้าราชการนครหลวงเวียงจันทน์และกรุงเทพมหานคร
นครหลวงเวียงจันทน์  
2
เดือนสิงหาคม 2547
ข้าราชการจากนครหลวงเวียงจันทน์ศึกษาดูงานด้านการจัดสวนและตกแต่งเมือง
กรุงเทพมหานคร  
3
11 - 18 กันยายน 2548
กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการความร่วมมือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ว่าด้วยการตรวจและผ่าตัดรักษาโรคด้วยกล้องโดยนครหลวงเวียงจันทน์จัดส่งบุคคลากรทางการแพทย์ด้านผ่าตัดจำนวน 3 คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
กรุงเทพมหานคร  
4
9 มกราคม - 4 พฤษภาคม 2550
ข้าราชการจากนครหลวงเวียงจันทน์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานคร ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงหลักสูตรละ 1 คน จำนวนรวม 3 คน
กรุงเทพมหานคร   
 5
29 - 31 สิงหาคม 2550 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชัย ไชยพจน์พานิช) พร้อมข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 คน เดินทางเยือนมหานครเวียงจันทน์ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านการจัดสร้างสวน การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
นครหลวงเวียงจันทน์   
 6
9 - 12 มีนาคม 2551 
การจัดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการให้แก่ข้าราชการจากนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจัดคณะศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร   
 7
19 - 22 มีนาคม 2551 
การจัดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการให้แก่ข้าราชการจากนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจัดคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา
กรุงเทพมหานคร   
 8 
10 - 13 มิถุนายน 2551 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) เดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการเพื่อลงนามบทบันทึกความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครหลวงเวียงจันทน์
นครหลวงเวียงจันทน์   
9
27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551 
เจ้าหน้าที่นครหลวงเวียงจันทน์ร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2551 
กรุงเทพมหานคร   
10
23 - 31 มีนาคม 2552 
เวียงจันทน์ส่งนักศึกษา 3 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน ร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2010
กรุงเทพมหานคร   
 11 
7 - 9 เมษายน 2552 
เจ้าครองนครหลวงฯ (ฯพณฯ นายสมบัติ เยียลี่เฮ่อ) เยือนกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร   
12
27 - 28 ตุลาคม 2552
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ร่วมเทศกาลพระธาตุหลวง
นครหลวงเวียงจันทน์  
13
8 - 10 ธันวาคม 2552
ผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 25
นครหลวงเวียงจันทน์  
14
18 มกราคม
-
23 มีนาคม 2553
นักบริหารการศึกษา 2 คน จากนครหลวงเวียงจันทน์อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครการศึกษาระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 4
กรุงเทพมหานคร  
15
24 - 26 มีนาคม 2553
ผู้แทนจากนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมการประชุม “Working Level Meeting for Sister Cities Week ประจำปี 2553”
กรุงเทพมหานคร  
16
18 - 20 พฤศจิกายน 2553
คณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำโดย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายพรเทพ เตชะไพบูลย์) เข้าร่วมงานฉลอง 450 ปี นครหลวงเวียงจันทน์
นครหลวงเวียงจันทน์  
17
25 - 27 พฤษภาคม 2554
ผู้แทนนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมประชุม Bangkok Sister City Week 2011 (Urban Green)
กรุงเทพมหานคร  
18
28 กุมภาพันธ์
-
3 มีนาคม 2555
โครงการความร่วมมือด้านบุคลากรกับนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อสนับสนุนปีการท่องเที่ยวลาวในปี 2555 หลักสูตรผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านการโรงแรม
กรุงเทพมหานคร
 
19
12 - 17 มีนาคม 2555
โครงการความร่วมมือด้านบุคลากรกับนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อสนับสนุนปีการท่องเที่ยวลาวในปี 2555 หลักสูตรผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร  
20
29 มีนาคม - 5 เมษายน 2555
นักศึกษาจากนครหลวงเวียงจันทน์ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012
กรุงเทพมหานคร  
21
4 - 6 พฤษภาคม 2559
ผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมประชุม Senior Official Meeting of ASEAN Capitals 2016
นครหลวงเวียงจันทน์  
22
13 - 17 พฤศจิกายน 2559
นายปกศักดิ์ นิลอุบล ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมประชุม The 4th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2016
นครหลวงเวียงจันทน์  
23
3 - 6 เมษายน 2561
ผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมการประชุม The Taskforce Meeting of Lower Mekong Tourism Cities
นครหลวงเวียงจันทน์  
24
22 - 24 เมษายน 2562
ผู้แทนนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting: SOM)
กรุงเทพมหานคร  
25
26 - 28 มิถุนายน 2562
นายสีหุน สิดทิลือไซ รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 (The 7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2019: MGMAC 2019) “การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
กรุงเทพมหานคร  
26 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562
ผู้แทนนครหลวงเวียงจันทน์ นำโดย นายสีหุน สิดทิลือไซ รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ เข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร (Sister Cities Week 2019)
กรุงเทพมหานคร  
27 14 ตุลาคม 2562
นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมการประชุมระดับนายกเทศมนตรีเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 5 (The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit) ในหัวข้อหลัก “สู่การบูรณาการและการเชื่อมโยงเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Towards an Integrated and Connected Lower Mekong Tourism Cities Community)”
นครหลวงเวียงจันทน์ shorturl.asia/dmWVU
28 17 พฤษภาคม 2564
พลตำรจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ได้มีหนังสือถึงนายอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำงำแหน่งเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์คนใหม่
ไปรษณีย์  
29 20 พฤษภาคม 2565
กรุงเทพมหานครมอบรถดับเพลิงแก่นครหลวงเวียงจันทน์ จำนวน 1 คัน เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว
กรุงเทพมหานคร  
30 11 - 14 มกราคม 2566
ข้าราชการกรุงเทพมหานครจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 7 คน เดินทางในการส่งมอบรถดับเพลิงและฝึกอบรมการใช้งาน
นครหลวงเวียงจันทน์  
31 19 พฤษภาคม 2566
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะผู้แทนนครหลวงเวียงจันทน์ ผู้แทนสถานทูตฯ นายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือถึงความร่วมมือในอนาคตระหว่างกรุงเทพมหานครและนครหลวงเวียงจันทน์ ณ ห้อง The Study โรงแรมแชงกรี-ล่า
กรุงเทพมหานคร  

ข้อมูล ณ มกราคม 2567

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา