มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มณฑลซานตง

 

มณฑลซานตง – โดย BlogGang

ข้อมูลเมือง

 มณฑลซานตงตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือของประเทศจีนซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามทะเลเหลืองจากคาบสมุทรเกาหลี โดยมีที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 34 ° 22′52″ ถึง 38 ° 15′02″  องศาเหนือ และลองติจูดที่ 114 ° 19′53″ ถึง 122°43′ องศาตะวันออก มณฑลซานตงมีเขตแดนติดกับมณฑลเหอเป่ย มณฑลเหอหนาน มณฑลอานฮุย และมณฑลเจียงซู มณฑลซานตงมีพื้นที่รวมจำนวน 157,800 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ภูเขาและเนินสูงร้อยละ 37.45 และที่มีพื้นที่ราบร้อยละ 62.55 มณฑลซานตงมีภูเขาที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ภูเขาคุณหยู ภูเขาไท่ เนินเขาเยียนไถ และอื่น ๆ อีกทั้งยังแม่น้ำสายหลักหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำเหลือง แม่น้ำหวง แม่น้ำไห่ และแม่น้ำเสี่ยวชิง ทะเลสาบตงผิง ใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมและเป็นอ่างเก็บน้ำที่ควบคุมปริมาณน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำเหลืองด้านล่าง นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบที่สวยงามอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ทะเลสาบหนานซี ทะเลสาบไป่หยุน และทะเลสาบซิงซาน เป็นต้น

แม่น้ำเหลือง – โดย World Atlas

ภูเขา Kunyu – โดย Jack The Human/ Youtube

 

รายชื่อของ 17 เมืองในมณฑลซานตง:

 1. นครจี่หนาน (ประชากร 7,321,200 คน GDP 720,196 ล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองชิงต่าว (ประชากร 9,204,000 คน GDP 1.103 ล้านล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองจือปั๋ว (ประชากร 4,708,000 คน GDP 478,130 ล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองจ่าวจวง (ประชากร 4,180,500 คน GDP 231,591 ล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองตงหยิง (ประชากร 2,154,600 คน GDP 380,178 ล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองเยียนไถ (ประชากร 7,089,400 คน GDP 733,895 ล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองเหวยฟาง (ประชากร 9,363,000 คน GDP 585,860 ล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองจี่หนิง (ประชากร 8,375,900 คน GDP 465,057 ล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองไท่อัน (ประชากร 5,645,100 คน GDP 358,530 ล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองเวยไห่ (ประชากร 2,825,600 คน GDP 348,010 ล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองรื่อจ้าว (ประชากร 3,036,800 คน GDP 2 แสนล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองหลายอู๋ (ประชากร 1,376,000 คน GDP 89,602 ล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองหลินอี๋ (ประชากร 11,408,000 คน GDP 434,539 ล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองเต๋อโจว (ประชากร 5,795,800 คน GDP 314,018 ล้านหยวน (ปี 2560))
 1. เมืองเหลียวเฉิง (ประชากร 5,789,900 คน GDP 306,406 ล้านหยวน (ปี 2560))
     16. เมืองปินโจว (ประชากร 3,942,500 คน GDP 261,292 ล้านหยวน (ปี 2560))

    17. เมืองเหอเจ๋อ (ประชากร 10,186,000 คน GDP 282,018 ล้านหยวน (ปี 2560))

 

 


แผนที่

ปี 2561 มณฑลซานตงมีประชากรทั้งหมดจำนวน 10,047,000 คน ซึ่งรวมถึงประชากรในเมืองจำนวน 6,147,000 คน และประชากรในชนบทจำนวน 3,900,000 คน มณฑลซานตงมีอัตราการเกิดร้อยละ 17.54 และอัตราการตายร้อยละ 7.4 โดยมีประชากรมากเป็นอันดับสองในประเทศจีนรองจากมณฑลกวางตุ้ง

ประชาชนมณฑลซานตงส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากกลุ่มชาติพันธุ์ฮั่นร้อยละ 99.32% ของผู้อยู่อาศัยทั้งหมด และมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ 0.68% เช่น ฮุ่ย แมนจู และอื่น ๆ อุตสาหกรรมหลักในมณฑลซานตงรวมถึงการจัดส่งสินค้า การแพทย์ การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตอุปกรณ์ประกอบอาชีพ การถลุงที่ไม่ใช่เหล็ก และการผลิตเบียร์ สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกล เบียร์ เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นส่วนรถยนต์ และอื่น ๆ

 

สภาพภูมิอากาศตลอดทั้งปีและค่าเฉลี่ยสภาพอากาศในมณฑลซานตง

อุณหภูมิสูงสุด : 31 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     -6 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 14 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   61 %
หยาดน้ำฟ้า:  50  mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 575.6 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:  6 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 11 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1018 mbar
ทัศนวิสัย   12 km

 

 

 

เขตเวลา: 

มณฑลซานตง จีน (GMT+8)  

สกุลเงิน: หยวน (จีน)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ:

+86 531, +86 532, +86 533, +86 632, +86 546, +86 535, +86 536,+86 537, +86 538, +86 631, +86 633, +86 634, +86 539, +86 534,
+86 635, +86 543 and +86 530

สนามบิน:
- ท่าอากาศยานนานาชาติชิงเต่า หลิวติง
- ท่าอากาศยานนานาชาติจี้หนานเหยาเฉียง
- ท่าอากาศยานหลินอี้ ชูบู้หลิง
- ท่าอากาศยานนานาชาติ Yantai Penglai
- ท่าอากาศยาน Jining Qufu
- ท่าอากาศยาน Dongying Shengli
- ท่าอากาศยาน Weihai Dashuibo 
 - ท่าอากาศยาน Weifang
 - ท่าอากาศยาน Rizhao Shanzihe
                                                                                                                                                                                                    
แหล่งที่มา: 

- Thai Biz in China Thailand Business Information Center in China. 2019. Shandong. [Online]. [14 May 2019]. Available from: thaibizchina.com/country/Shandong

 

- Global Research Conference. 2018. Ho Chi Minh City, Vietnam. [Online]. [16 May 2019]. Available from: https://glosearch.org/introduction-ho-chi-minh-city/

 

- Macao Trade and Investment Promotion Institute. 2017. Economic Data of Shandong Province. [Online] [14 May 2019] Available from: ipim.gov.mo/en

 

- Jiang L., Wang M., Liu Z., Xu Y., Song X., Gao X., Tan D., Lin H., Zhang J., Li C., Diao X., Liu C., Wang H., Gao Z. 2010. Situation analysis Report of Climatic Change in Shandong Province. [Online]. [14 May 2019]. Available from: fao.org

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com

 

สถานที่สำคัญ

ทะเลสาบ Daming  – โดย CGTN

ท่าเรือ Zhanqiao  – โดย China.org.cn

วัดและสุสานของขงจื๊อและคฤหาสน์ตระกูลกง – โดย UNESCO World Heritage Centre

จัตุรัส May Fourth – โดย TripAdvisor

หอคอย Penglai – โดย Chienhaw

น้ำพุ Baotu (ประตูทิศตะวันตก) – โดย Michelle Wu

     

วิหารขงจื้อ Qufu – โดย Wuyuan Sun

 

จุดชมวิวที่ภูเขา Laoshan – โดย That's Qingdao

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

- วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอธิบดีกรมวิเทศสัมพันธ์มณฑลชานตง ได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ความร่วมมือฉันมิตรระหว่างมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

- วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายธวัชชัย อรรถนิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว รักษาการผู้อำนวยการสำนักฯ และนายจาง หมิงฉี ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย  

- วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางชนัญยา จาดชนบท รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักฯ และนายเหมิง ชิงสู ผู้กำกับการสำนักการศึกษาได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย 

- วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายอวี กัวอัน รองผู้ว่าราชการมณฑลชานตง ได้ร่วมลงนามสถาปนาเมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ชื่อผู้นำ :         นาย Wang Shujian รองผู้ว่าการมณฑลซานตง (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562)

เว็บไซต์ :        http://www.sd.gov.cn/

Download : Memorandum fo Understanding , Letter of intent between , Agreement On the Establishment of Friendship Cities Thai  

    Agreement On the Establishment of Friendship Cities English  , Agreement On the Establishment of Friendship Cities Chinese

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 7 กรกฎาคม 2556 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอธิบดีกรมวิเทศสัมพันธ์มณฑลชานตง ได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ความร่วมมือฉันมิตรระหว่างมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย มณฑลซานตง  
2 21 ธันวาคม 2556 Mr. Zhao Runtian รองผู้ว่าการมณฑลชานตงเข้าเยี่ยมคารวะ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
3 11 - 13 มีนาคม 2558 รองนายกเทศมนตรีเมืองชิงเต่า เข้าร่วมการประชุม the 3rd ASEM Meeting for Governors and Mayors กรุงเทพมหานคร  
4 3 ธันวาคม 2558 ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อการจัดการศึกษาดูงานของMs. Wang Suilian รองผู้ว่าการมณฑลชานตง กรุงเทพมหานคร  
5 14 ธันวาคม 2558 Ms. Wang Suilian รองผู้ว่าการมณฑลชานตง เยี่ยมคารวะม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือความร่วมมือด้านแพทย์และอนามัย กรุงเทพมหานคร  
6 5 - 7 พฤศจิกายน 2558 Mr. Sun Chuanshang รองเลขาธิการมณฑลซานตงเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมงานฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปีทางการทูตไทย - จีน กรุงเทพมหานคร  
7 4 - 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้แทนมณฑลชานตงจำนวน 4 คนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน กรุงเทพมหานคร  
8 10 - 12 เมษายน 2559 Mr. Xia Geng รองผู้ว่าการมณฑลชานตงและคณะฯ เยี่ยมคารวะ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
9 19 - 25 มีนาคม 2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะฯ เยือนมณฑลชานตง โดยผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในระดับหน่วยงาน 2 ฉบับ ได้แก่ ด้านการศึกษา และด้านการท่องเที่ยว ซานตง  
10 22 - 25 มิถุนายน 2560 Ms. Zhai Luning รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำมณฑลชานตง (CCPIT) นำคณะผู้บริหารและนักธุรกิจ รวมจำนวน 46 คน เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมงาน “China (Shandong) – Thailand Trade & Investment Forum and business matchmaking” กรุงเทพมหานคร  
11 12 - 16 มีนาคม 2561 ผู้แทนมณฑลชานตงจำนวน 2 คน เข้าร่วมงาน Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation กรุงเทพมหานคร  
12 3 - 7 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและเยาวชนกรุงเทพมหานครจำนวน 6 คน และเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ (ด้านหุ่นยนต์) มณฑลซานตง  

13

15 - 20 ตุลาคม 2561

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะฯ เข้าร่วมการประชุม Shandong International Friendship Cities Conference for Cooperation and Development

มณฑลซานตง

 

14

17 ธันวาคม 2561

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายอวี กัวอัน รองผู้ว่าราชการมณฑลชานตง ได้ร่วมลงนามสถาปนาเมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรุงเทพมหานคร

 

15

27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม
2562

นาย Zhang Mingchi รองอธิบดีสำนักวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะนักแสดงจากมณฑลซานตงเข้าร่วมงาน Bangkok Sister Cities Week 2019

กรุงเทพมหานคร

 

16

14 – 18 ตุลาคม 2562

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา (Shandong International Friendship Cities Conference for Cooperation and Development)

มณฑลชานตง

 

17

28 – 29 พฤษภาคม 2564

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลชานตง) กับกลุ่มประเทศอาเซียน (China (Shandong) – ASEAN SME Conference on Cooperation and Development) โดยการส่งวีดิทัศน์การกล่าวสุนทรพจน์

มณฑลชานตง

 

18

28 ตุลาคม 2564

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งวีดิทัศน์การกล่าวสุนทรพจน์สำหรับพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือและการพัฒนาเมืองปากแม่น้ำโลก (The Conference on Cooperation and Development of World Estuarine Cities) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2564 ณ เมืองตงหยิง มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มณฑลชานตง

 

 19

4 สิงหาคม 2566

นายพิพล กระบวนรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ ส่งวีดิทัศน์การกล่าวสุนทรพจน์เข้าร่วมการหารือแม่น้ำโขง-แม่น้ำฮวงโห (The Mekong River-Yellow River Dialogue) ในการประชุมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน-จีน (มณฑลชานตง) เพื่อความร่วมมือและการพัฒนา พ.ศ. 2566 (The 2023 ASEAN-China (Shandong) SMEs Conference for Cooperation and Development)

ออนไลน์ 

 

  ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567 

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา