นิทรรศการผลงานหุ่นดินเผา 100 ปี โดยตระกูลจาง ณ นครเทียนจิน

นิทรรศการผลงานหุ่นดินเผา 100 ปี โดยตระกูลจาง ณ นครเทียนจิน

หุ่นดินเผาจำนวนรวม 14 ชุด ซึ่งเป็นผลงานของตระกูลจาง ตระกูลเก่าแก่ที่มีมายาวนานกว่าศตวรรษได้ถูกจัดแสดงร่วมกับผลงานอีก 2 ชิ้น (ผลงานจากสมัยราชวงศ์ชิง) ของจาง หมิงชาน สมาชิกรุ่นแรกของตระกูล

นิทรรศการผลงานหุ่นดินเผา 100 ปี โดยตระกูลจาง และการบรรยายถูกจัดขึ้น ณ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Tianjin Normal เพื่อฉลองวันครบรอบ 70 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน หุ่นดินเผาจำนวนรวม 14 ชุด ซึ่งเป็นผลงานของตระกูลจาง ตระกูลเก่าแก่ที่มีมายาวนานกว่าศตวรรษได้ถูกจัดแสดงร่วมกับผลงานอีก 2 ชิ้น (ผลงานจากสมัยราชวงศ์ชิง) ของจาง หมิงชาน สมาชิกรุ่นแรกของตระกูล นอกจากนี้ยังมีผลงานที่มีชื่อว่า “แม่น้ำยานในฤดูใบไม้ผลิ (Spring of Yan River)” ของจาง ไหน่อิง ทายาทรุ่นที่ 5 และผลงาน ของจาง ยู่ ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 6 ได้ถูกนำมาจัดแสดงอีกมากกว่า 10 ชิ้น นิทรรศการนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสชื่นชมเสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมจีน หุ่นดินเผาชิ้นแรก ๆ ของตระกูลจางได้ถูกปั้นขึ้นครั้งแรกเมื่อ 193 ปีที่แล้ว ปัจจุบันการปั้นหุ่นดินเผาได้รับการยกย่อง ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางใจของจีน ศิลปะประเภทนี้ได้ถูกใช้เพื่อแสดงถึงแก่นของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมในอดีตเมื่อช่วงปลายรัชสมัยของราชวงศ์ชิง นิทรรศการนี้ได้จัดแสดงรูปภาพ วีดีทัศน์ และเอกสารทางประวัติศาสตร์มากมายที่สะท้อนถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ พัฒนาการของตระกูลจางในรอบกว่า 200 ปี ผู้เข้าชมนิทรรศการนี้จะได้รับประสบการณ์ที่น่าทึ่งจากการเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มศิลปินทั้ง 6 รุ่นของตระกูลจาง ตระกูลที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับใช้ใกล้ชิดกับพระราชวงศ์จีน อีกทั้ง ได้เพลิดเพลินไปกับศิลปะดั้งเดิมของจีนที่มีความเก่าแก่ถึง 193 ปี มหาวิทยาลัย Tianjin Normal คือสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เปิดหลักสูตรการสืบทอดมรดกเทคนิคการสร้างหุ่นดินเผาตระกูลจาง และการดำเนินธุรกิจ (Clay Figurine Zhang Technique Succession and Business Operation) โดยได้เชิญจาง ยู่ มาเป็นอาจารย์สอนในวิชาดังกล่าวด้วย

21 ก.ย. 2563   78  
ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา