เทศบาลกรุงอังการาลงนามพิธีสารความร่วมมือในหลากหลายสาขาร่วมกับกรุงมอสโก

เทศบาลกรุงอังการาลงนามพิธีสารความร่วมมือในหลากหลายสาขาร่วมกับกรุงมอสโก

เทศบาลกรุงอังการาลงนามพิธีสารความร่วมมือในหลากหลายสาขาร่วมกับกรุงมอสโก

                                      เทศบาลกรุงอังการาได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าทางเทศบาลกรุงอังการาได้ลงนามพิธีสารความร่วมมือกับกรุงมอสโกเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมในหลากหลายสาขา ตั้งแต่การออกกฎระเบียบในด้านการขนส่งสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานจนถึงการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมในระหว่างปี 2562 และ 2564                    ทั้งนี้ นาย มันซูร์ ยาวาส นายกเทศมนตรีกรุงอังการา และนายเซร์เกย์ เซมิโยโนวิช โซเบียนิน นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก ได้ลงนามในพิธีสารดังกล่าวระหว่างการประชุม Moscow Urban Forum ครั้งที่ 9 ซึ่งมีนายกเทศมนตรีจากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายยาวาสนับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้ง                    โดยแถลงการณ์ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงนามในพิธีสารในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนของทั้งสองเมือง อีกทั้ง เสริมสร้างความร่วมมือโดยยึดหลักความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ควบคู่ไปกับการดำเนินการร่วมกันในหลากหลายสาขา อาทิ การขนส่งสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน การวางผังเมือง การบริการด้านการเคหะ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และเทคโนโลยีสารสนเทศ                    นอกจากนี้ ในแถลงการณ์ยังกล่าวเสริมอีกว่า สาขาความร่วมมือยังรวมถึงการขนส่งสาธารณะในเมืองขนาดใหญ่ การจัดการและวางผังสวนสาธารณะ การสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในระบบขนส่ง วิศวกรรมที่ช่วยให้การจราจรมีการเคลื่อนตัวที่ดีขึ้น การวางผังเมือง และการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการป้องกันทางสังคมและความปลอดภัยทางสังคม

21 ก.ย. 2563   73  
ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา