ลาวจ่อให้บริการ ‘WiFi ฟรี’ ในเวียงจันทน์

ลาวจ่อให้บริการ ‘WiFi ฟรี’ ในเวียงจันทน์

รัฐบาลลาวกำลังเริ่มดำเนินการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือไวไฟ (Wifi) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณสถานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะและการท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์

          รัฐบาลลาวกำลังเริ่มดำเนินการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือไวไฟ (Wifi) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณสถานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะและการท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์           นายบุนสะเหลิมไซ เคนนาวง (Bounsaleumsay Khennavong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมลาว ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ว่า โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ใช้อินเตอร์เน็ตตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต ลานน้ำพุ และหอพระแก้ว           องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นหน่วยงานดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในภูมิภาค ซึ่งลาวเข้าเป็นสมชิกเมื่อ พ.ศ. 2532           โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศก้าวทันกับกระแสดิจิทัลในปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น           นายบุนสะเหลิมไซกล่าวว่า ลาวมีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ 94 ของเครือข่ายโทรศัพท์ทั้งหมด และมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนมือถือครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมดร้อยละ 78 โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็นเกือบร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีการเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฟซบุ๊ก ยูทูป ว็อทซ์แอพ และวีแชท ร้อยละ 28 – 38 ของผู้ใช้บริการทั้งหมดมีอายุระหว่าง 16 – 24 ปี            ในปี 2561 ลาวดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากกว่า 4.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่าร้อยละ 8.2 สร้างรายได้กว่า 755 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 4.5 ล้านคน ซึ่งจะสร้างรายได้มากกว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

21 ก.ย. 2563   136  
ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา