การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง

การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง

การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities)

 

               เมืองพี่เมืองน้อง หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศ หรือเมืองในประเทศที่ต่างกัน ในการที่จะสถาปนาเมืองในประเทศของแต่ละฝ่ายให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ เช่น นครเชียงใหม่เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับนครเซี่ยงไฮ้ หรือกรุงเทพฯ เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

              กรุงเทพมหานครได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) กับเมืองสำคัญในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ตั้งแต่ปี 2505 จนปัจจุบันมีจำนวน  36 เมืองจาก 19 ประเทศ โดยกำหนดข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ ที่สามารถทำได้ ซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ข้อตกลงความสัมพันธ์ฉันมิตร (Friendship Agreement )  บันทึกควา,เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินกิจกรรมความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว และดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องภายหลังลงนามเป็นต้นมา

 

เอกสารเกณฑ์การพิจารณาในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

ลิ้งก์สำหรับดาวน์โหลด

ที่มา: กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา