เมืองแต้จิ๋ว หรือเฉาโจว

เมืองแต้จิ๋ว หรือเฉาโจว

เมืองแต้จิ๋ว

ข้อมูลเมือง

เมืองแต้จิ๋ว หรือเฉาโจว (Chaozhou) มีชื่อเดิมว่าเฉาอัน (Chao’an) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) บริเวณทางสามเหลี่ยมปากแม่น้ำหาน (Han) อยู่ห่างจากเมืองซ่านโถว (Shantou) หรือซัวเถา (Swatow) 25 ไมล์ (40 กิโลเมตร)

 

เฉาโจวเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคตั้งแต่อดีตกาล มีช่องทางการติดต่อกับมณฑลกวางตุ้งตอนเหนือ มณฑลฝูเจี้ยน (Fujian) และมณฑลเจียงซี (Jiangxi) ผ่านระบบแม่น้ำหาน เมืองเฉาโจวก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 331 โดยใช้ชื่อว่าอำเภอไห่หยาง (Haiyang County) เป็นเมืองเอกของอำเภอและจังหวัดหลายแห่ง ต่อมาใน ค.ศ. 591 ได้รับชื่อเฉา (Chao) เป็นครั้งแรกในฐานะจังหวัด (Prefecture) ดินแดนของมณฑลกวางตุ้งส่วนนี้เป็นพรมแดนธรรมชาติและมักพื้นที่สำหรับการเนรเทศข้าราชการที่กระทำผิดในยุคกลาง ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 13 จึงกลายเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในแง่ของการปกครอง และเป็นเมืองเอกของจังหวัดขนาดใหญ่ (Superior Prefecture) ในช่วง ค.ศ. 1368 – 1911 หลังจากเปิดให้ต่างชาติเข้ามาทำการค้าใน ค.ศ. 1858 เฉาโจวเริ่มถูกซ่านโถวกลืนกินในแง่ของขนาดและความสำคัญทางการค้า อย่างไรก็ตาม ทางรถไฟที่สร้างสำเร็จใน ค.ศ. 1906 เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสองเมืองสามารถชะลอกระบวนการนี้ไว้ได้ ต่อมาใน ค.ศ. 1914 มีการยกเลิกจังหวัดขนาดใหญ่และแทนที่ด้วยอำเภอเฉาอัน (Chao’an County) อย่างไรก็ตาม มีการจัดตั้งเฉาโจวเป็นเมืองเอกของอำเภอใน ค.ศ. 1953 ถูกยกเลิกใน ค.ศ. 1959 และจัดตั้งใหม่ใน ค.ศ. 1979 และได้รับการยกฐานะเป็นเมืองระดับจังหวัด (Prefectural-Level City) ใน ค.ศ. 1991

 

เมืองแต้จิ๋วเป็นตลาดเกษตรกรรมที่สำคัญของภูมิภาค ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีประชากรหนาแน่น เมืองแต้จิ๋วมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผามาอย่างยาวนาน สามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบลายครามได้หลายชนิด นอกจากนี้ยังมีการประกอบอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้าและรองเท้า การแปรรูปอาหาร สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากการติดต่อสัญจรทางน้ำแล้ว เมืองแต้จิ๋วตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟระหว่างนครกวางโจว (Guangzhou) ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง กับเมืองซ่านโถว รวมถึงทางด่วนสายต่าง ๆ ที่สร้างเสร็จในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ สายตะวันตกเฉียงใต้สู่ชายฝั่งเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) (ใกล้ฮ่องกง) สายตะวันตก (ผ่านเมืองซ่านโถว) สู่นครกวางโจว และสายตะวันออกเฉียงเหนือสู่เมืองจางโจว (Zhangzhou) ในมณฑลฝูเจี้ยน

ชาวแต้จิ๋วมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งภาษาถิ่น อาหาร ดนตรี และศิลปะการแสดง นอกจากเครื่องเคลือบดินเผาแล้ว เมืองแต้จิ๋วยังเป็นศูนย์กลางงานหัตถกรรมมีชื่อเสียงหลายชนิด ประกอบด้วยการปักผ้าและการชักด้าย เมืองแต้จิ๋วเป็นหนึ่งในดินแดนต้นกำเนิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีประมาณกว่า 2 ล้านคน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือสะพานกว่างจี้ (Guangji Bridge) ซึ่งเป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ำหาน ตัวสะพานสร้างจากเรือพาดต่อกันเป็นทางเดิน

เมืองแต้จิ๋วมีพื้นที่ทั้งหมด 3,110 ตารางกิโลเมตร และใน ค.ศ. 2019 มีประชากรประมาณ 1,389,000 คน

ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศและภูมิอากาศรายปีในเมืองแต้จิ๋ว

อุณหภูมิสูงสุด : 32 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     11 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 23 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ย :  31 %
หยาดน้ำฟ้า  64.5 mm
ความชื้นสัมพัทธ์   79 %
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 773.4    mm (per year)
จุดน้ำค้าง 18 °C
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 10 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1014 mbar
ทัศนวิสัย   14 km

 

เขตเวลา: 

Chaozhou, Guangdong, China (GMT+8)

สกุลเงิน: The Chinese Yuan (CNY)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +86 768
สนามบิน:

- ท่าอากาศยานนานาชาติเจียหยางเฉาซาน (Jieyang Chaoshan International Airport) (IATA: SWA, ICAO: ZGOW)

แหล่งที่มา: 

-  - The editors of Encyclopaedia Britannica. 2019. Chaozhou CHINA.  [Online]. [13 March 2019]. Available from: https://britannica.com/place/Chaozhou

 

-  United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January 2019]. Available from: www.un.org

 

สถานที่สำคัญ

สะพานประวัติศาสตร์เซียงจื่อ (Siangze or Xiangzi) ข้ามแม่น้ำหานมีศาลาจีน 24 หลัง เป็นหนึ่งในสี่สะพานโบราณของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชื่ออย่างเป็นทางการคือสะพานกว่างจี้ (Guangzi) – ภาพโดย Slices of Light

วัดไคหยวน (Kaiyuan Temple) – ภาพโดย BrainSnag             

ถนนซุ้มประตูจีน (Chaouzhou Arch Street) – ภาพโดย TripAdvisor LLC

หอประตูเมืองกว่างจี้ (Guangji Gate Tower) - ภาพโดย TripAdvisor

ฟีนิกซ์เทียนฉือ (Phoenix Tianchi) - ภาพโดย 鞏小偉 TripAdvisor

 

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง      

- วันที่ 23 พฤศจายน 2548 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายถัง ซีคุน รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองแต้จิ๋ว ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยกสนสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างเมืองแต้จิ๋ว สาธารณรัฐประชาชนจีน กับกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย (Agreement between Chaozhou City, the People’s Republic of China, and Bangkok, Kingdom of Thailand, on the Establishment of Sister City Relations)

ผู้นำ                        He Guangyan นายกเทศมนตรี (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565)

เว็บไซต์                    http://www.chaozhou.gov.cn

ดาวน์โหลด                Agreement Between , Memorandum of Understanding on the Development of Sister City Relations

                             

 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

 ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม

1

30 มิถุนายน 2548

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) เข้าร่วมงานฉลอง 30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

เมืองแต้จิ๋ว

 

2

23 – 29 สิงหาคม 2549

นายลั่ว เหวินจื้อ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองแต้จิ๋วและนายถัง ซีคุน รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองแต้จิ๋วพร้อมคณะ จำนวน 57 ร่วมพิธีลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

3

26 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2549

เมืองแต้จิ๋วจัดแสดงงิ้วแต้จิ๋วโดยจัดรอบพิเศษของกรุงเทพมหานครในวันที่ 27 เมษายน 2549

กรุงเทพมหานคร

 

4

23 – 29 สิงหาคม 2549

เมืองแต้จิ๋วส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก Bangkok International Children’s Games 2006

กรุงเทพมหานคร

 

5

30 มกราคม 2550

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) บันทึกเทปโทรทัศน์อวยพรถึงพี่น้องประชาชนชาวเมืองแต้จิ๋วเนื่องในวันตรุษจีน 2550 เพื่อแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์เมืองแต้จิ๋ว

กรุงเทพมหานคร

 

6

17-20 มิถุนายน 2550

ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสุกิจ ก้องธรนินทร์) พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการนักธุรกิจ และนักแสดง เดินทางเข้าร่วมงาน The 2nd Chaozhou Culture & Tourism Festival

เมืองแต้จิ๋ว

 

7

15-17 พฤศจิกายน 2552

ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน The 3rd Chaozhou Culture and Tourism Festival

เมืองแต้จิ๋ว

 

8

9 กันยายน 2553

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธีเปิดบูธของเมืองแต้จิ๋วในงาน Asia Living Showcase

กรุงเทพมหานคร

 

9

1 - 7 กรกฎาคม 2553

เมืองแต้จิ๋วส่งผู้แทน จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2010

กรุงเทพมหานคร

 

10

14 – 21 กันยายน 2553

เมืองแต้จิ๋วส่งผู้แทน จำนวน 12 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Week 2010

กรุงเทพมหานคร

 

11

23 – 31 มีนาคม 2554

เมืองแต้จิ๋วส่งผู้แทน จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2011

กรุงเทพมหานคร

 

12

6 – 13 กุมภาพันธ์ 2555

เมืองแต้จิ๋วส่งผู้แทน จำนวน 6 คน เข้าร่วมงาน Sister Cities Week 2012

กรุงเทพมหานคร

 

13

29 มีนาคม – 5 เมษายน 2555

เมืองแต้จิ๋วส่งนักศึกษา จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012

กรุงเทพมหานคร

 

14

18 – 25 มิถุนายน 2558

เมืองแต้จิ๋วส่งนักศึกษา จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2015

กรุงเทพมหานคร

 

15

28 พฤษภาคม 2558

Mr. Lu Chunjie นายกเทศมนตรีเมืองแต้จิ๋วเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร)

กรุงเทพมหานคร

 

16

29 พฤษภาคม 2558

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอมร กิจเชวงกุล) เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการประชุม Guangdong Chaozhou Trade and Investment Promotion Meeting ตามคำเชิญของนายกเทศมนตรีเมืองแต้จิ๋ว

กรุงเทพมหานคร

 

17

26 กรกฎาคม 2558

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน

กรุงเทพมหานค

 

18

26 กรกฎาคม 2558

รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ) เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมงานเลี้ยงฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมแต้จิ๋ว

   

19

27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562

Ms. Chen Shiqing, Vice Chairman of the Standing Committee of Chaozhou Municipal People's Congress นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และนักแสดงเมืองแต้จิ๋ว รวมจำนวน 13 คน เข้าร่วมงาน Sister Cities Week ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 
         
 
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2565

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา