กทม. ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียหารือการนำแนวคิดการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (NbS)

กทม. ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียหารือการนำแนวคิดการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (NbS)

6 ต.ค. 2564   141  

กทม. ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียหารือการนำแนวคิดการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-Based Solution : NbS) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการสะพานเขียว (Green Bridge)