ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเทศบาลระหว่างประเทศกลุ่มประเทศ BRICS (The International Municipal BRICS Forum (IMBRICS Forum)) ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2564

การประชุมเทศบาลระหว่างประเทศกลุ่มประเทศ BRICS (The International Municipal BRICS Forum : IMBRICS Forum) เป็นการประชุมระดับเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศ BRICS และทั่วโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2564 โดยมีหัวข้อของการประชุม คือ “ความท้าทายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือของเทศบาลระหว่างประเทศในรูปแบบ BRICS+ การพัฒนาของเทศบาลในฐานะไจโรสโคป (Gyroscope) ของโลกที่เปลี่ยนแปลง”

26 ต.ค. 2564   198  

   

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเทศบาลระหว่างประเทศกลุ่มประเทศ BRICS (The International Municipal BRICS Forum : IMBRICS Forum) ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2564

กระทรวงการต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) และ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมเทศบาลระหว่างประเทศกลุ่มประเทศ BRICS (The International Municipal BRICS Forum : IMBRICS Forum)) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเป็นการประชุมระดับเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศ BRICS และทั่วโลก โดยมีวาระเกี่ยวกับความต้องการในสังคมปัจจุบันของกลุ่มชุมชนเทศบาล มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการบูรณาการประสบการณ์ระหว่างประเทศในเชิงบวก ส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานของรัฐท้องถิ่น
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมและเศรษฐกิจของเทศบาลเมือง การแนะนำข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกิจกรรมประจำวันของเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนา
การประชุมในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบ Hybrid เป็นการประชุมออนไลน์ และการประชุม ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ EXPOFORUM นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย หัวข้อของการประชุม IMBRICS Forum’2021 คือ “ความท้าทายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือของเทศบาลระหว่างประเทศในรูปแบบ BRICS+ การพัฒนาของเทศบาลในฐานะไจโรสโคป (Gyroscope) ของโลกที่เปลี่ยนแปลง” ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://imbricsforum.com/en/

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเทศบาลระหว่างประเทศกลุ่มประเทศ BRICS (The International Municipal BRICS Forum (IMBRICS Forum)) ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2564

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา