พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

28 ก.พ. 2565   234  

นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

(16 ก.พ. 65) เวลา 07.00 น. นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา อีกทั้งเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา