กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

9 พ.ค. 2565   145  

(9 พ.ค.65) เวลา 08.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off และปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(9 พ.ค.65) เวลา 08.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off และปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำประกาศเจตจำนงสุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และร่วมเปิดป้ายนับถอยหลังเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา