ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างประเทศของกลุ่มเมืองแม่น้ำแยงซีเกียงตอนกลาง