กิจกรรมปลูกต้นไม้ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและหอการค้าไทย-แคนาดา นำโดยนางซาราห์ เทเลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองเนื่องในโอกาสวันชาติแคนาดา (วันที่ ๑ กรกฎาคม)

11 ก.ค. 2565   12  

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและหอการค้าไทย-แคนาดา

กิจกรรมปลูกต้นไม้ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา