กทม. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

กทม. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

26 ก.ค. 2565   116  

(26 ก.ค. 65) เวลา 07.50 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

(26 ก.ค. 65) เวลา 07.50 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และผู้ร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงชาติไทย จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

โดยผู้ร่วมพิธี กล่าวตาม และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา