ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากนครปูซานแก่ คณะครูและผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากนครปูซานแก่ คณะครูและผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

1 ก.ย. 2565   82  

วันนี้ (31 ส.ค. 65) นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากนครปูซานแก่ คณะครูและผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

วันนี้ (31 ส.ค. 65) นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากนครปูซานแก่ คณะครูและผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ได้แก่ 1. ด.ญ. สุธีธิดา พูลทรัพย์ 2. ด.ญ. อาภาพร นวนไหม 3. ด.ญ. กมลชนก พงศ์จินดารัศมี ที่ได้เข้าร่วมโครงการผู้นำยุวทูตเกาหลีใต้ - อาเซียนเสมือนจริงประจำปี 2565 (2022 KOREA-ASEAN Youth Ambassadors Virtual Leadership Program) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา