โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program: SYEP) ในหัวข้อการจัดทำ "Digital Technology and Design" ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีความยินดีที่จะรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program: SYEP) ในหัวข้อการจัดทำ "Digital Technology and Design" ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565

2 ก.ย. 2565   107  

 

โอกาสมาถึงแล้ว !!! สำหรับน้อง ๆ ระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีความยินดีที่จะรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program: SYEP) ในหัวข้อการจัดทำ "Digital Technology and Design"ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565

** น้องๆ สามารถแสกน QR Code หรือเข้าผ่านลิ้งก์

รายละเอียดการสมัคร https://drive.google.com/.../18r04gUXwYnbMaUsEZWw.../view...

ลิ้งก์แบบฟอร์มสมัคร https://forms.gle/NDxaMy8eXCJwREe18

เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมโดยสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่อีเมล์ bangkokyouthexchange@gmail.com แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ร่วมกันนะครับ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program: SYEP) ในหัวข้อการจัดทำ "Digital Technology and Design" ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา