ประกาศผลการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม Made in Bangkok: Top-Ranked Collections

ประกาศผลการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม Made in Bangkok: Top-Ranked Collections ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมงาน

16 ก.ย. 2565   90  

ประกาศผลการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม Made in Bangkok: Top-Ranked Collections ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมงาน

(English Below)

แบ่งตามหมวดหมู่

- หมวดอาหารและเครื่องดื่ม คือ ผลิตภัณฑ์มะม่วงหิมพานต์เคลือบคาราเมล โดยบริษัทภัทรกรโฮมเมด จำกัด

- หมวดผ้าและเครื่องแต่งกาย คือ ผลิตภัณฑ์กระเป๋ายางพารา โดย 2T Handmade

- หมวดของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก คือผลิตภัณฑ์กระถางเซรามิกฟอฟัน โดยฟอฟันสตูดิโอ

- หมวดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร คือ ผลิตภัณฑ์ยาหม่องตราเฌอเอม โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดจิสประพัจน์

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการลงคะแนนให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Ultimate Ranking) คือ ผลิตภัณฑ์กระเป๋ายางพารา โดย 2T Handmade และผลิตภัณฑ์ยาหม่องตราเฌอเอม โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด จิสประพัจน์

ประกาศผลการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม Made in Bangkok: Top-Ranked Collections

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา