สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย Wasteland

Mr. Kardir Van Lohuizen ช่างภาพชาวดัตช์ ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี เขตปทุมวัน โดยกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 25 ตุลาคม 2565

26 ก.ย. 2565   49  

 

 

สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย Wasteland โดย Mr. Kardir Van Lohuizen ช่างภาพชาวดัตช์  ณ ลานตะวันยิ้ม  สวนลุมพินี เขตปทุมวัน โดยกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 25 ตุลาคม 2565 วัตถุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการฯ เพื่อสะท้อนมุมมองของผลจากพฤติกรรมผู้บริโภคจากขยะบนท้องถนนจนถึงอุตสาหกรรมการรีไซเคิล 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ Orange Green Days ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 17 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาในการจัดหลากหลายกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาเมืองสีเขียวและความหมุนเวียน

สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย Wasteland

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา