เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายยอน ทัวร์กอร์ด เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือถึงความร่วมมือทั้งในระดับเมืองและระดับประเทศถึงการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการจราจรและการขนส่ง การจัดการน้ำเสีย พื้นที่สีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงด้านการดูแลสุขภาพของคนเมืองด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “ชีวิตคนเมืองกับเรื่องโรคอ้วน” ในเวลา 15.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

 

6 ต.ค. 2565   20  

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายยอน ทัวร์กอร์ด เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา