เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำตัวภายหลังเข้ารับตำแหน่งและแสดงความขอบคุณที่กรุงเทพมหานครได้บริจาครถดับเพลิงให้นครหลวงเวียงจันทน์และให้ความช่วยเหลือในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชาชนชาวลาวในประเทศไทย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและนครหลวงเวียงจันทน์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมในวันชาติลาวและวันสงกรานต์

6 ต.ค. 2565   23  

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา