งานเทศกาลกีฬาเยาวชน United Through Sports World Youth Festival 2022 เปิดฉากขึ้นแล้วที่กรุงเทพมหานคร

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิดงาน United Through Sports World Youth Festival 2022 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น. ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงาน อาทิ เจ้าหญิง HRH Princess Dilayl bint Nahar Al Saud จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  เจ้าชาย HRH Tengku Amir Shahจากมาเลเซีย  นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา)  และ นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ภายในงานพิธีเปิดมีการแสดงประยุกต์กีฬาประเทศต่าง ๆ เช่น มวยไทย คาราเต้ ลีลาศ ฯลฯ ข้อความจากประธานคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Olympic Committee – IOC) ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (International Paralympic Committee) และประธาน Special Olympics International พร้อมข้อความจากเมืองที่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์  

งาน United Through Sports (UTS) World Youth Festival 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความครอบคลุม (inclusion) ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ และการสร้างสันติภาพให้กับเยาวชน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 400 คน จากทั่วทุกมุมโลก และเข้าร่วมทางออนไลน์ประมาณ 1,500 คน กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬา การประชุมเสวนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญของโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ ทุกเย็นหลังจากเสร็จกิจกรรมทาง วิชาการ จะมีการจัดเทศกาลกีฬาและสถานที่เล่นกีฬาให้กับเยาวชนภายในมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย ซึ่งการจัดงานอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Olympic Committee – IOC), คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (International Paralympic Committee), Special Olympics International, องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO), the APEC Voices of the Future,
the Global Entrepreneurship และ the Diplomatic Council และองค์กรต่าง ๆ อีกมากมาย

 

15 พ.ย. 2565   15  

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิดงาน United Through Sports World Youth Festival 2022 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น. ณ

งานเทศกาลกีฬาเยาวชน United Through Sports World Youth Festival 2022 เปิดฉากขึ้นแล้วที่กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา