14 ธ.ค.65 วันครบรอบสถาปนากรุงเทพมหานคร 50 ปี

14 ธ.ค.65 วันครบรอบสถาปนากรุงเทพมหานคร 50 ปี

14 ธ.ค. 2565   21  

(14 ธ.ค.65) 07.00 น.ส.พรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 151 รูป

(14 ธ.ค.65) 07.00  น.ส.พรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 151 รูป เนื่องในวันครบรอบสถาปนากรุงเทพมหานคร 50 ปี ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การบริจาคโลหิต กิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา