รองผู้ว่าฯ ศานนท์ นำผู้ว่าฯ จ.ฟุกุโอกะ ชมสวนเบญจกิติ และรับฟังแนวคิดการออกแบบสวน

(14 ม.ค. 66) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายเซทาโร ฮัตโตริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นายอิโนะอุเอะ ฮิโรทากะ รองประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ และคณะ ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ และคณะ ได้ร่วมเดินชมสวนฯ และรับฟังการบรรยายแนวคิดในภาพรวมของการออกแบบสวนเบญจกิติให้สามารถเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสวนเบญจกิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนางสาวชัชนิล ซัง กรรมการบริหารและสถาปนิก บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด และเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบ “สวนป่าเบญจกิติ”

สำหรับสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยพัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ เนื้อที่ประมาณ 450 ไร่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ต่อมาในปี 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า “เบญจกิติ”

พื้นที่ภายในสวนเบญจกิติถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สวนน้ำ และสวนป่า ซึ่งได้มีการสร้างเอกลักษณ์ของสวนป่าให้มีความโดดเด่น โดยกำหนดให้มีพรรณไม้ใหญ่แตกต่างกันไปในแต่ละจุด เพื่อให้มีต้นไม้หลากสีสลับและหมุนเวียนกันในแต่ละฤดู นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทางสำหรับจักรยาน ซึ่งมีต้นไม้กั้นอย่างเป็นสัดส่วน ระยะทางรวม 4 กิโลเมตร และมีทางเดินลอยฟ้า ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมทัศนียภาพของสวนป่า และสามารถออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่ง เชื่อมไปยังสวนน้ำได้อีกด้วย

16 ม.ค. 2566   6  

(14 ม.ค. 66) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายเซทาโร ฮัตโตริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นายอิโนะอุเอะ ฮิโรทากะ รองประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ และคณะ ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ นำผู้ว่าฯ จ.ฟุกุโอกะ ชมสวนเบญจกิติ และรับฟังแนวคิดการออกแบบสวน

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา