กทม.มอบรถดับเพลิง สานสัมพันธ์พี่น้อง ไทย-ลาว

(13 ม.ค. 66) นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก เจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมการส่งมอบรถดับเพลิงและการฝึกอบรมสาธิตเทคนิคการใช้อุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย ณ บริเวณลานที่ทำการนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยเวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากสาธิตการใช้งานรถดับเพลิง และการบำรุงรักษา แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อให้การนำรถฯ ไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จากนั้น เวลา 15.30 น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ และคณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานครได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมือง การท่องเที่ยวหลังจากโควิด 19 การพัฒนาระบบการสำลองบัตรรถไฟฟ้าความเร็วสูง (สปป.ลาว) จากนั้น นายเกียรติคุณ เป็นผู้แทนมอบรถดับเพลิงแก่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นสักขีพยานการส่งมอบดังกล่าว

สำหรับการมอบรถดับเพลิงในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครหลวงเวียงจันทน์ ที่มีการสถาปนาความร่วมมือเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไป

17 ม.ค. 2566   7  

(13 ม.ค. 66) นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก เจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมการส่งมอบรถดับเพลิงและการฝึกอบรมสาธิตเทคนิคการใช้อุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย ณ บริเวณลานที่ทำการนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กทม.มอบรถดับเพลิง สานสัมพันธ์พี่น้อง ไทย-ลาว

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา