เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทริก เฮมเมอร์ เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวชาร์ล็อต เฮลมิงเกอร์ ที่ปรึกษา และนายพิสุทธิ์ สุวรรณสรรคา ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในการนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ) รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์) รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (นางสาววรนุช สวยค้าข้าว) และนางจิรภิญญา สันนิภางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

เอกอัครราชทูตฯ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้หารือเกี่ยวกับการจราจรและการขนส่งสาธารณะ การส่งเสริมการขับเคลื่อนของเมือง การส่งเสริมธุรกิจ SME การจัดสวนกุหลาบในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และการส่งเสริมความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีและซุปเปอร์คอมพิวเตอร์กับวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของไทย รวมถึงการนำศิลปินที่มีชื่อเสียงมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปะสร้างสรรค์กับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในลักษณะ Soft Power เช่น การวาดจิตรกรรมฝาผนัง การจัดงานดนตรีในสวน การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เป็นต้น ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบาย “กรุงเทพฯ เมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน” พร้อมทั้งขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ให้การสนับสนุนการจัดงานปั่นจักรยาน “A Safe Journey with Her” และกล่าวเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเยือนราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวพร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวลักเซมเบิร์กในกรุงเทพฯ เพื่อให้ใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ได้อย่างมีความสุข

20 ม.ค. 2566   8  

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทริก เฮมเมอร์ เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวชาร์ล็อต เฮลมิงเกอร์ ที่ปรึกษา และนายพิสุทธิ์ สุวรรณสรรคา ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในการนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ) รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์) รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (นางสาววรนุช สวยค้าข้าว) และนางจิรภิญญา สันนิภางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา