รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “เยาวชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

"You'll die of old age, but we'll die of climate change" รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “เยาวชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

วันนี้ (23 ม.ค. 66) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกล่าวปาฐกถาในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “เยาวชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Centre: UNCC) กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี จากนั้นได้แยกย่อยออกมาอีก 216 นโยบาย เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดเสมอว่า เมืองไม่ใช่ตึก แต่เมืองคือ คน ซึ่งก็คือ เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นเจ้าของเมือง เป็นอนาคตของเมือง และเป็นคนที่จะสร้างเมืองในวันข้างหน้า คนที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด ก็คือ น้อง ๆ ลูกหลานของผู้ใหญ่ในวันนี้ เพราะฉะนั้นการที่เมืองจะเดินหน้าไปอย่างไรจึงต้องถามเด็กและเยาวชนว่าอยากให้เมืองเป็นอย่างไรหรือให้ความสำคัญกับอะไร นอกจากนี้ สำหรับคำว่า ยั่งยืน นั่นคือการที่เราไม่ทำให้เมืองนี้เอาเปรียบคนรุ่นต่อไป หรือคือการไม่ทำให้เมืองนี้แย่ลง ไม่ทำให้เมืองมีมลพิษมากขึ้น ไม่ทำให้ต้นไม้หายไป ไม่ทำให้น้ำเสียมากขึ้น ทั้งนี้ มีคำที่บอกว่า "You'll die of old age, but we'll die of climate change" หมายความว่า คนยุคนี้จะตายเพราะอายุเยอะ แต่ยุคหน้าจะตายเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การที่จะทำให้เมืองยั่งยืนพวกเราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ซึ่งเด็กและเยาวชนควรจะต้องมีกระบอกเสียงในการช่วยคิดช่วยสร้างเมืองนี้มากขึ้น โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้มีสภาเมืองคนรุ่นใหม่ที่พยายามจะให้เด็กและเยาวชนมีสิทธิมีเสียงและมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายสำหรับเมืองของเราเพื่อทำให้เมืองนี้เป็นของทุกคน อย่างไรก็ตาม การจะเป็นเยาวชนที่ไปทำเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ผู้ใหญ่เองก็จะต้องให้โอกาส ให้เขาได้แสดงออก และไม่ไปลิดรอนความกล้าของเด็กและเยาวชน โดยจะต้องส่งเสริมความกล้าให้กับพวกเขาด้วยเช่นกัน สุดท้ายนี้ ขอเป็นกำลังใจและขอให้น้อง ๆ มองโลกใบนี้ด้วยความหวัง เพราะความหวังคือสิ่งเดียวที่จะทำให้เรามีกำลังใจต่อไปในการทำให้เมือง/ประเทศนี้ดีขึ้นได้ และเป็นผู้แทนเยาวชนในการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวฯ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนกว่า 100 คน จาก 11 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมฯ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบรรยายโดยผู้แทนเยาวชนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (Thai youth delegates to the United Nations General Assembly) กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การประชุมสหประชาชาติ และกิจกรรมในบูธต่าง ๆ จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับทีมสหประชาชาติในประเทศไทย (United Nations in Thailand) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับบทบาทด้านต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งมุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

 

24 ม.ค. 2566   9  

"You'll die of old age, but we'll die of climate change" รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “เยาวชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “เยาวชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา