เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม การประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต IYPCF ณ เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน

การประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (International Youth Conference for Peace in the Future : IYCPF) ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน

https://youthexchange.bangkok.go.th/pre/register

7 ก.พ. 2566   1525  

เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม การประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต IYPCF ณ เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา