Bangkok youth exchange program 2023

สำนักงานการต่างประเทศมีความยินดีที่จะเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนกรุงเทพหานคร เพื่อเข้ารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ประจำปี 2566

8 ก.พ. 2566   2267  

Bangkok youth exchange program 2023

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา