ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 (โซล , ไอจิ)

ตามที่ สำนักงานการต่างประเทศได้ประกาศรับสมัครเยาวชนระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้นจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

28 ก.พ. 2566   798  

ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 (โซล , ไอจิ)

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา