ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงจาการ์ตาและกรุงเทพมหานคร

(27 ก.พ. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายรัคมัต บูดีมัน (H.E. Mr. Rachmat Budiman) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

การเข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ เพื่อหารือเรื่องการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับใหม่ ต่อจากฉบับเดิมที่ได้หมดอายุลง รวมถึงความร่วมมือที่จะสานต่อภายหลังการลงนาม เช่น การจราจร การจัดการขยะ การจัดการน้ำท่วม การศึกษา การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ฯลฯ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงจาการ์ตาในเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อร่วมประชุมนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการเมืองหลวงภูมิภาคอาเซียน ปี 2566 (MGMAC 2023) เนื่องในโอกาสที่กรุงจาการ์ตาเป็นเจ้าภาพ โดยโอกาสดังกล่าว จะเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในบันทึกฯ ดังกล่าว เพื่อสานสัมพันธ์และกระชับความเป็นเมืองพี่เมืองน้องที่มีมากว่า 20 ปี ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครกับกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 ณ กรุงจาการ์ตา โดยมีประเด็นความร่วมมือในสาขาการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยว การจัดการจราจร ผังเมือง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ผ่านมาทั้งสองเมืองได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะเหย้า-เยือนร่วมกันอย่างต่อเนื่องเสมอมา

 

3 มี.ค. 2566   7  

(27 ก.พ. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายรัคมัต บูดีมัน (H.E. Mr. Rachmat Budiman) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงจาการ์ตาและกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา