เตรียมฉลองครบรอบสัมพันธ์ 65 ปี ไทย-ตุรกี และหารือความร่วมมืออื่นในอนาคต

(1 มี.ค. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นางเซรัป เอร์ซอย (H.E. Mrs. Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือถึงประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างกรุงอังการาและกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐตุรกีและกรุงอังการาในฐานะเมืองหลวงของประเทศ ในช่วงประมาณเดือนตุลาคม 2566 ณ กรุงอังการา และการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐตุรกีครบรอบ 65 ปี ในปี 2566 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบกุญแจเมืองจำลอง และหนังสือเรื่อง “BANGKOK : Recipes and Stories from the Heart of Thailand” เป็นของที่ระลึก

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้หารือเพิ่มเติมในส่วนของการจัดกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การจัดนิทรรศการ การจัดแข่งขันมาราธอน การจัดวันอาหารตุรกี การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รวมถึงได้มีการหารือในเรื่องของการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยอาจให้สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ร่วมโปรโมท นอกจากนี้ได้มีการพูดคุยถึงการส่งเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ร่วมทีมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี เมื่อวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตลอดจนการถอดบทเรียนจากเหตุดังกล่าว เพื่อเตรียมการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในประเทศไทยด้วย

สำหรับผู้ร่วมให้การต้อนรับประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง

 

3 มี.ค. 2566   47  

(1 มี.ค. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นางเซรัป เอร์ซอย (H.E. Mrs. Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือถึงประเด็นต่าง ๆ

เตรียมฉลองครบรอบสัมพันธ์ 65 ปี ไทย-ตุรกี และหารือความร่วมมืออื่นในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา