กทม. - สุลต่านโอมาน หารือความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

กทม. - สุลต่านโอมาน หารือความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

(7 มี.ค. 66) ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า): นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัล อาลาวี (H.E. Mr. Issa Abdullah Jaber Al Alawi) เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย และนายอัสรอน นิยมเดชา ล่ามแปล จากสถานเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและรัฐสุลต่านโอมาน และการแสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือในอนาคตระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐสุลต่านโอมาน อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนความรู้ของเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน การปลูกต้นไม้ร่วมกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดี เป็นต้น

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทยได้ชื่นชมการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการนำ Traffy Fondue เข้ามาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้ประชาชน พร้อมมอบกำลังใจแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เชื่อว่าอนาคตจะมีการร่วมมือกันในระดับเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกัน นับเป็นความโชคดีที่กรุงเทพมหานครได้ให้การต้อนรับเพื่อน ๆ ของเราที่มาจากประเทศทางอาหรับ ซึ่งก่อนหน้าสถานการณ์โควิด 19 มีนักท่องเที่ยวชาวโอมานมาเที่ยวที่ประเทศไทยถึง 1 แสนคน ถือเป็นเรื่องน่ายินดี หลังจากที่สถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น เราก็พร้อมให้การต้อนรับเพื่อน ๆ ชาวโอมานอย่างดีที่สุด และพร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มากขึ้น หากมีสิ่งใดที่กรุงเทพมหานครสามารถให้การสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือได้ก็ขอให้แจ้งเรามา

สำหรับวันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบกุญแจเมืองจำลอง และหนังสือ เรื่อง "Vanishing Bangkok" แก่เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย เพื่อเป็นของที่ระลึก โดยมีผู้ร่วมให้การต้อนรับประกอบด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง

ข่าว : สปส.กทม.

 

8 มี.ค. 2566   8  

(7 มี.ค. 66) ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า): นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัล อาลาวี (H.E. Mr. Issa Abdullah Jaber Al Alawi) เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย และนายอัสรอน นิยมเดชา ล่ามแปล จากสถานเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือประเด็นต่าง ๆ

กทม. - สุลต่านโอมาน หารือความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา