ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้อนรับคณะผู้แทนจากหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร  จากหน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับคณะหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานและบริษัทสมาชิก ได้แก่ Bank of America, Chevron, Netflix, Hilton, Amazon, Pfizer และผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหอการค้าอเมริกาฯ โดยได้หารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมโรงเรียนวันเสาร์ ทุนการศึกษา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การดูแลสุขภาพ การร่วมจัดงานตามนโยบาย 12 เทศกาล การส่งเสริมผู้ประกอบการ และการส่งเสริมด้านความบันเทิง รวมถึงการท่องเที่ยว ฯลฯ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้ในอนาคตกับคณะผู้แทนฯ รวมถึงการปลูกต้นไม้ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา อีกด้วย

สกต.

13 มี.ค. 2566   21  

ผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้อนรับคณะผู้แทนจากหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา