Thai – U.S. University Partnership

รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกิจกรรม Thai – U.S. University Partnership ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

17 มี.ค. 2566   10  

รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกิจกรรม Thai – U.S. University Partnership ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

Thai – U.S. University Partnership

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา