กทม.ส่งเสริม เด็กไทยไปอู่ฮั่น เรียนภาษาจีน เล็งขยายผลเชื่อมกรุงเทพฯ เมืองลงทุน - ท่องเที่ยว

กทม.ส่งเสริม เด็กไทยไปอู่ฮั่น เรียนภาษาจีน เล็งขยายผลเชื่อมกรุงเทพฯ เมืองลงทุน - ท่องเที่ยว

(27 พ.ค. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายเหลียง หมิง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาตินครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้แทนนครอู่ฮั่น ในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ และนำเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ทันสมัยของนครอู่ฮั่น รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างนครอู่ฮั่นกับกรุงเทพมหานคร ในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการค้า การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า นครอู่ฮั่นกับกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองพี่เมืองน้องและมีความสัมพันธ์อันยาวนาน ขอบคุณในไมตรีจิตที่ได้ให้การต้อนรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน ในการเสด็จเยือนนครอู่ฮั่นหลายครั้ง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวต่อถึงความร่วมมือระหว่างหว่างกรุงเทพมหานครและนครอู่ฮั่นในการหารือว่า สำหรับด้านการศึกษา นอกจากระดับประถม มัธยม และมหาวิทยาลัยแล้ว นครอู่ฮั่นยังให้ความสำคัญด้านสายอาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่ กทม. ต้องการส่งเสริมและอยากแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน พร้อมกันนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยังได้ตอบรับคำเชิญในการส่งเด็กนักเรียน กทม. เป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมโครงการ International Youth Chinese Language Training Camp ของนครอู่ฮั่น ในช่วงกลางปีนี้อีกด้วย

ด้านเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครดีใจที่ได้ทราบว่ามีนักลงทุนจากนครอู่ฮั่นต้องการมาลงทุนที่กรุงเทพฯ ซึ่งกทม.ยินดีต้อนรับและพร้อมร่วมหารือเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะชาวต่างชาติที่มาลงทุนที่นี่ก็เหมือนเป็นคนกรุงเทพฯ เช่นกัน สำหรับด้านการท่องเที่ยว เห็นควรว่าต้องผลักดันศักยภาพด้านนี้ เช่น การเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างสองเมืองเพื่อให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร กับนครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองฉันมิตร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบทวิภาคี และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เพื่อยกระดับความสัมพันธ์จากเมืองฉันมิตร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

การเข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้มี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

 

29 พ.ค. 2567   46  

(27 พ.ค. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายเหลียง หมิง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาตินครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้แทนนครอู่ฮั่น

กทม.ส่งเสริม เด็กไทยไปอู่ฮั่น เรียนภาษาจีน เล็งขยายผลเชื่อมกรุงเทพฯ เมืองลงทุน - ท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา