ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมเครื่อง Interceptor 019

(29 พ.ค. 2567) นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมเครื่อง Interceptor 019 ร่วมกับดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) และ
นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือการจัดการขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือ Interceptor (เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งเป็นความสำเร็จจากของความร่วมมือเชิงวิจัยเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกในแม่น้ำสายสำคัญ
ทั่วโลก รวมถึงการศึกษาวิจัยและป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการเพื่อให้เครื่อง Interceptor 019 ปฏิบัติการดักจับขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างบูรณาการ

4 มิ.ย. 2567   37  

(29 พ.ค. 2567) นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมเครื่อง Interceptor 019 ร่วมกับดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) และ นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ

ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมเครื่อง Interceptor 019

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา