เมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี

เมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี

 เมืองแตกู

เทศกาลปล่อยโคม ณ เมืองแตกู (Daegu Lantern Festival) – ที่มา: TripZilla

 

ข้อมูลเมือง :      

เมืองแตกู หรือ เมืองแทกู มีความหมายว่า ภูเขาใหญ่ (The Great hill) ในภาษาเกาหลี และหมายถึงบริเวณ Dalgubeol ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชนเผ่ารุ่นแรกตั้งรกรากขึ้น เมืองแตกูตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยพิกัดตำแหน่ง ได้แก่ 35° 52' 17.166'' เหนือ และ 128° 36' 5.202'' ตะวันออก
เมืองแตกูเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของสาธารณรัฐเกาหลี รองมาจากกรุงโซลและนครปูซาน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 883.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีเขตทั้งหมด 7 เขต และ 1 มณฑล ได้แก่ เขตจัง (Jung) เขตดง (Dong) เขตเซียว (Seo ) เขตนัม Nam เขตบัค (Buk) เขตซูซง (Suseong) เขตดัลเซียว (Dalseo) และ มณฑลดัลซง (Dalseong) ในปี 2019 เมืองแตกูมีประชากรเฉลี่ย 2,209,000 คน

เมืองแตกูขึ้นชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ได้แก่ แอปเปิ้ล และเป็นเมืองหญิงสาวที่งดงามผู้รักแอปเปิ้ล จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งแอปเปิ้ลและความงาม”

เมืองแห่งแอปเปิ้ลและความงาม

แผนที่เมืองแตกู – ที่มา: Korea Tourism Organization

ทางตอนเหนือของเมืองแตกู ล้อมรอบไปด้วยภูเขาพัลกงซาน (Palgong Mountain) และภูเขาไบซึลซาน (Biseulsan Mountain) และทางตอนใต้ มีแม่น้ำกึมโฮ (The Geumho River) และแม่น้ำสาขาซินชอล (Sincheon River ) ไหลพาดผ่านเมือง และแม่น้ำนัคดงกาง (The Nakdonggang River) ไหลาดผ่านในเขตตะวันตก ซึ่งส่งผลให้เมืองได้รับข้อดีจากทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และมีความพยายามจากเมืองที่จะทำการปลูกป่าเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มมากขึ้น 

มีนักเขียน จิตรกร และนักดนตรี ที่มีชื่อเสียงจากเมืองแตกูจำนวนมาก และมีงานเทศกาลประจำปีซึ่งถูกจัดขึ้นโดยเมืองเพื่อทำการโปรโมทด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นด้านดนตรี รวมไปถึงงานเทศกาลเพลงนานาชาติเมืองแตกู เทศกาลอุปรากรนานาชาติเมืองแตกู เทศกาลศิลปะบนเรือนร่างนานาชาติเมืองแตกู โดยในปี 2017 เมืองแตกูได้รับการยกย่องจากองค์กร UNESCO ว่าเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านดนตรี

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองแตกู ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเมืองเองนำไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพของตนเอง เพื่อที่จะโปรโมทการพัฒนาเมือง ผ่านวิสาหกิจชุมชนและความก้าวหน้าด้านโครงสร้างของอุตสาหกรรมดั้งเดิม ได้แก่ สิ่งทอ เหล็ก และเครื่องจักรกล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองได้รับการยกย่องในด้านเศรษฐกิจบนฐานความรู้ และเมืองแห่งการแพทย์ (Medicity Daegu) ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางการแพทย์ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางการแพทย์ของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นเมืองแตกูยังมีเป้าหมายที่จะเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยมีการพัฒนาอุตสาหกรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านน้ำ ด้านการแพทย์ ด้านรถยนต์เพื่ออนาคต และด้าน IoT  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการพัฒนาให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ” นอกจากนี้เมืองแตกูมีแผนที่จะจัดตั้ง “2030 Basic City” ซึ่งเป็นเมืองรูปโฉมใหม่ โดยมีวิสัยทัศน์ในอนาคตเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแผนการที่จะสร้างสนามบินแห่งใหม่ในเขตยงนัม  

อุณหภูมิทั้งปีและสภาพอากาศโดยเฉลี่ยในเมืองแตกู

อุณหภูมิสูงสุด : 31 °C   
 อุณหภูมิต่ำสุด:   -4  °C
อุณหภูมิเฉลี่ย: 14 °C
หยาดน้ำฟ้า: 29.1 มิลลิเมตร
ความชื้น: 65 %
ปริมาณน้ำฝนสุทธิ: 349.2 มิลลิเมตร (ต่อปี)
จุดที่ไอน้ำกลั่นตัว(น้ำค้าง): 6 °C
กระแสลม: 8  กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ความกดอากาศ:  1017 มิลลิบาร์
ทัศนวิสัย:  10 กิโลเมตร

 

เขตเวลา: 

เมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี  (GMT+9)

สกุลเงิน: เกาหลี (วอน) (KRW)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +82 53
สนามบิน:

- ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองแตกู Daegu International Airport (IATA: TAE, ICAO: RKTN)

แหล่งที่มา: 

-Daegu Metropolitan City. 2019. The Official Website of Daegu Metropolitan City. [Online]. [28 May 2019]. Available from: https://www.daegu.go.kr/english

 

-Culture City of East Asia 2017 Executive Committee. 2019. The Official Website of Culture City of East Asia 2017 Executive Committee. [Online]. [28 May 2019]. Available from:้ http://eastasia2017.city.kyoto.lg.jp/en/about_daegu

 

-Seo, B. 2018. URENIO Research Unit. [Online]. [29 May 2019]. Available from: http://www.urenio.org/el/wp-content/uploads/2008/10/DAEGU.pdf

 

-Time and Date. 2019. Daegu. [Online]. [22 January 2019]. Available from: https://www.timeanddate.com/

 

--Exco. 2019. Korea Daegu Gyeongbuk Business Travel Guide. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.exco.co.kr/en/brochure/EXCO_Business_Travel_Guide.pdf

 

สถานที่สำคัญ

 วัดดงฮวาซา (วัดดอกไม้ฤดูหนาว) เป็นศาลเจ้าโบราณทางด้านทิศใต้ของภูเขาพัลกงซาน -ที่มา: Hotels.com  วัดซอนโบซา Seonbosa Temple ตั้งอยูบนสุดของภูเขาพัลกงซาน ประมาณ 20 กิโลเมตรทางตอนเหนือของเมืองแตกู ที่มา Hotels.com

โบสถ์คาทอลิกเกย์ซาน (Gyesan Catholic Church,) ก่อตั้งในปีศวรรษที่ 1900 เป็นสิ่งก่อสร้างเดียวที่หลงเหลือจากยุคนั้น
โดยวิหารแห่งนี้มีการผสมผสาน ศิลปะแบบโรมันและโกธิค พร้อมกับกระจกสีและยอดแหลมที่สะดุดตา.- ที่มา: Hotels.com

หอคอย E · WORLD 83 , หอคอยสถานีวิทยุ โดยด้านบนมีจุดชมวิวร้านและร้านอาหาร ที่มา: Korea Tourism Organization 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองแตกู ถือได้ว่าพิพิธัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรม– ที่มา: Trip.com

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองแตกู Daegu Art Museum, พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2011 โดยได้รับการสนับสนุนจากเมืองแตกู- ที่มา: Daegu Art Museum Website

พัลกงซาน ภูเขาที่มีความเขียวชอุ่ม แวดล้อมไปด้วยวัดและศาลเจ้า โดยมีเส้นทางบนภูเขาและรถเคเบิลคาร์ สำหรับการชมวิว

ตลาดโซมัน (Seomun Market) เป็นตลาดขายของพื้นถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแตกู – ที่มา: Fun & Free Daegu Travel

เว็บไซต์ https://www.daegu.go.kr/english/

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง                 

- ในวันที่ 17 สิงหาคม 2017, พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง และนายควอน ยอนจิน นายกเทศมนตรีเมืองแตกู ได้มีการลงนามความตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี

- ในวันที่ 28 มิถุนายน 2019 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายลี ซึง โฮ ผนากยกเทศมนตรีเมืองแตกู ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (Memorandum of Understanding on Tourism Cooperation) ระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี  

 

ดาวน์โหลด : 

 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังการลงนาม 

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

 ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม

1

10 - 16 สิงหาคม 2557

กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครและเยาวชนระดับอุดมศึกษาเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี (Daegu International Youth Camp) ประจำปี 2547  เมืองแตกู  Daegu International Youth Camp

2

9 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุงเทพธนาคมศึกษาดูงานด้านการเดินรถไฟฟ้า เมืองแตกู  

3

15 เมษายน - 14 ตุลาคม 2558

กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม K2H Fellowship Program 2015 เมืองแตกู   

4

18 - 25 มิถุนายน2558

เมืองแตกูส่งเยาวชนระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2015 กรุงเทพมหานคร   

5

9 - 14 สิงหาคม 2558

กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเยาวชนระดับอุดมศึกษา จำนวน 9 คน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน รวม 10 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี (Daegu International Youth Camp 2015)  เมืองแตกู Daegu International Youth Camp 2015  

6

26 - 29 กรกฎาคม 2559

กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดง และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน Daegu Sister & Friendship Cities Day 2016 กรุงเทพมหานคร  Daegu Sister & Friendship Cities Day 2016 
 7

6 - 12 สิงหาคม 2559

กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเยาวชนระดับอุดมศึกษา และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี (Daegu International Youth Camp 2016 ) เมืองแตกู   
8

2 ธันวาคม 2559

ผู้แทนเมืองแตกูร่วมหารือกับผู้แทนกองการต่างประเทศ เรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์ฯเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองแตกู กรุงเทพมหานคร  
9

12 เมษายน – 11 ตุลาคม 2560

 กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม K2H Fellowship Program 2017. เมืองแตกู   
10

1 - 7 กรกฎาคม 2560

กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเยาวชนระดับอุดมศึกษา และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี (Daegu International Youth Camp 2017 ) เมืองแตกู   
11

17 สิงหาคม 2560

นายควอน ยองจิน นายกเทศมนตรีเมืองแตกูเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) และลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองแตกู กรุงเทพมหานคร  
12

6 มีนาคม 2561

ตัวแทนจากเมืองแตกูเข้าศึกษาดูงาน ด้านโปรแกรมอบรมและระบบสวัสดิการของกรุงเทพมหานคร   กรุงเทพมหานคร  
13

1 – 6 กรกฎาคม 2561

กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเยาวชนระดับอุดมศึกษา  และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี (Daegu International Youth Camp 2018) เมืองแตกู   
14

12 - 15 กันยายน2561

 กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Daegu International Exchange Forum 2018 เมืองแตกู   
15

26 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แทนเมืองแตกู นำโดยนายลี คี ซ๊อค (Mr.Lee Ki-seok) ผู้อำนวยการส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้า เมืองแตกู เข้าประชุมกับผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอความร่วมมือระหว่างเมืองแตกูและกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  
16

23 พฤษภาคม 2562

ผู้แทนจากเมืองแตกู นำโดยนายควอน ยอง จิน  (Kwon Young Jin) นายกเทศมนตรีเมืองแตกู เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) โดยมีหัวข้อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ในโอกาสนี้ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับทางคณะฯ. กรุงเทพมหานคร  
17

27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม
2562

คณะผู้บริหารนำโดย (Mr. Lee Seung Ho)
รองนายกเทศมนตรีเมืองแตกู ข้าราชการ และนักแสดงเมืองแตกู เข้าร่วมงาน Sister Cities Week Sister Cities Week 2019 และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (Memorandum of Understanding on Tourism Cooperation) กับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร  
18

14-19 กรกฎาคม 2562

กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Daegu International Exchange Forum 2019 เมืองแตกู  

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา