ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๔๖ ปี การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานค ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายไมเคิล จี. ฮีธ และนางมิเชลล์ เอส. ฮีธ อุปทูตรักษาราชการสถาน-เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคู่สมรส ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๔๖ ปี การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรม ดิ แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีดังกล่าวถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาน-เอกอัครราชทูตฯ พร้อมทั้งเน้นย้ำความสัมพันธ์อันดีในกรอบเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ โดยที่ผ่านมาทั้งสองเมืองได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมเยาวชน เป็นต้น ซึ่งทั้งสองเมืองมุ่งมั่นที่จะได้ดำเนินร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เป็นความสนใจและผลประโยชน์ร่วมระหว่างกันต่อไปในอนาคต

11 ก.ค. 2565   24  

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายไมเคิล จี. ฮีธ และนางมิเชลล์ เอส. ฮีธ อุปทูตรักษาราชการสถาน-เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคู่สมรส ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๔๖ ปี การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรม ดิ แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๔๖ ปี การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา