ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือ กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยทั้งสองฝ่ายได้สนทนาเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนชาวจีนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร การดำเนินความร่วมมือและการเรียนรู้แนวปฏิบัติติที่ดีที่สุดจากเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร เช่น การบริหารจัดการ PM2.5 ของกรุงปักกิ่ง การพบนักธุรกิจจีนเพื่อหารือแนวทางการอำนวยความสะดวกที่กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้ การนำเทคโนโลยีของจีน เช่น จากบริษัทหัวเหว่ยมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร การส่งเสริมการค้าและการลงทุนของฝ่ายจีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การไปมาหาสู่ระหว่างกันในระดับประชาชน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งระบบราง การเดินทางโดยใช้รถไฟความเร็วสูงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำและพิจารณาเกี่ยวกับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในอนาคต

13 ก.ค. 2565   22  

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือ กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา