เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายจูอาว บือร์นาร์ดู ไวนชไตน์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย และนายการ์โลซ เฆโน อันตูเนส รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเอกอัครราชทูตฯ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการลงนามการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงลิสบอนและเมืองปอร์โตของโปรตุเกส ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น โดยผ่านความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดำเนินการ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ศิลปะ การศึกษา และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์ให้นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาที่โปรตุเกสเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีความประสงค์ที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวโปรตุเกสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่จะผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

23 ก.ค. 2565   46  

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายจูอาว บือร์นาร์ดู ไวนชไตน์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย และนายการ์โลซ เฆโน อันตูเนส รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา